EÜL: välistudengi vastase rünnaku uurimist tuleb võtta tõsiselt

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) loodab, et politsei uurib tõsiselt Tartus välistudengi vastu toime pandud isikuvastast kuritegu.

„Eesti on liitudes Euroopa kõrgharidusruumi ja Bologna protsessiga võtnud endale kohustuse suurendada meil õppivate välistudengite arvu. Isikuvastaseid kuritegusid rassi, soo ja religiooni alusel tuleb taunida kõrgemal tasemel. Rünnakud välistudengite vastu vähendavad meie kõrgharidussüsteemi atraktiivsust välistudengite silmis ning heidavad halba varju meie rahvusvahelisele mainele,” ütles EÜL-i juhatuse esimees Maris Mälzer.

Seoses rünnakuga teeb EÜL siseministeeriumile, sotsiaalministeeriumile ning haridus- ja teadusministeeriumile järgmised ettepanekud:

1. Ministeeriumid peaks kaaluma tegevuskava koostamist, mille eesmärk on suurendada sallivust Eesti ühiskonnas.

2. Ministeeriumid peaks kaaluma tegevuskava koostamist, mille eesmärk on tagada välistudengite turvalisus nende Eestis õppimise aja vältel.

3. Ministeeriumid peaks asuma rakendama möödunud aastal Euroopa Nõukogu rassismi- ja sallimatuse vastu võitlemise komisjoni (ECRI) poolt tehtud ettepanekuid hakata põhjalikult uurima rassistlike kuritegusid ja nende kohta eraldi infot koguma.

EÜL loodab, et politsei võtab välistudengi vastase rünnaku uurimist tõsiselt ning süüdlased selgitatakse välja.

Lisainfo

Maris Mälzer
Juhatuse esimees
Eesti Üliõpilaskondade Liit
Telefon 5567 6119
E-post maris.malzer@eyl.ee
Koduleht www.eyl.ee
Blogi www.eyl.ee/ap
Twitter www.twitter.com/tudengiliit
Facebook www.facebook.com/Eesti.Uliopilaskondade.Liit

Leave a reply