EÜL volikogu uue koosseisu kandidaadid on selgunud

19. mail 2019 valitakse Eesti Üliõpilaskondade Liidule üldkoosolekul uus volikogu koosseis. Kandideerimise ja kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg täitus 11.mail 23:59. Uude koosseisu kandideerib 11 isikut.

Volikogu roll organisatsioonis:
Volikogu  on EÜL-i liikmete  poolt ja nende seast  valitud 9-liikmeline volinike  koosolek, mis täidab põhikirjaga ning töökorraga määratud ulatuses üldkoosoleku ülesandeid.

Volikogu pädevuses on:

  • EÜL-i eelarve kinnitamiseks esitamine üldkoosolekule;
  • EÜL-i tegevuskava kinnitamiseks esitamine üldkoosolekule
  • Poliitiliste seisukohtade ja kiireloomuliste otsuste vastuvõtmine;
  • Muude küsimuste otsustamine, mis seaduse või põhikirjaga ei ole antud teiste organite pädevusse.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu järgmisesse volikogu koosseisu kandideerivad:

Mari-Ann Lind (Tartu Ülikool)
Marge Vaikjärv (Tartu Ülikool)
Britt Järvet (Tartu Ülikool)
Martin Tikk (Eesti Maaülikool)
Gerlin Gil (Tallinna Tehnikaülikool)
Mari Kasemets (Tallinna Tehnikaülikool)
Jüri Platonov (Lääne-Viru Rakenduskõrgkool)
Mart Vestli (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Joonatan Nõgisto (Tallinna Ülikool)
Johanna Viik (Tallinna Ülikool)
Mait Rõõmus (Eesti Lennuakadeemia)

Kandidaatide kandideerimisdokumentidega on võimalik tutvuda SIIN.

Valimistega seonduval infol on võimalik silma peal hoida Eesti Üliõpilaskondade Liidu Facebooki lehe vahendusel.

Leave a reply