Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi. EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal.

EÜLi kõrgeim otsustuskogu on üldkoosolek, kuhu kuuluvad esindajad kõigist 13-st liikmesüliõpilaskonnast. Üldkoosolek otsustab liidu üldised tegevussuunad ja poliitikad, kinnitab tegevuskava, võtab vastu eelarve ning valib juhatuse. EÜLi volikogu on 9-liikmeline üldkoosoleku poolt valitud otsustusorgan, mis tegeleb poliitiliste seisukohtade vastuvõtmisega.

Juhatus koos seitsme töötajaga tagab üldkoosoleku ja volikogu otsuste elluviimise. EÜL väljastab rahvusvahelist õpilas-, üliõpilas-, õppejõu- ja noortekaarti ISIC. EÜL on Euroopa ÜliõpilasliiduPõhjamaade Üliõpilaskondade ÜmarlauaEesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste LiiduEesti Koostöö Kogu ja Sotisaalsete Ettevõtete Võrgustiku liige.

EÜL  tegutseb vastavalt Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele. Meie tegevuse kohta saad rohkem lugeda Facebookist.

Võta meiega ühendust

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit