EÜL-i delegatsioon osales Euroopa Üliõpilasliidu (ESU) 79. üldkoosolekul

26.–30. oktoobril toimus Euroopa Üliõpilasliidu 79. üldkoosolek, mis oli virtuaalsest formaadist olenemata tavapäraselt intensiivne ja töömahukas (pikim koosolekupäev kestis 15 tundi!)

Joonatan Nõgisto

Möödunud nädalal toimus Eesti Üliõpilaskondade Liidu katusorganisatsiooni Euroopa Üliõpilasliidu (ESU) 79. üldkoosolek, kus olid EÜL-i esindamas asejuht Joonatan Nõgisto ning volikogu liige Kristel Jakobson. Algsete plaanide kohaselt oleks koosolek pidanud toimuma Ungaris, kuid COVID kriisist tingituna tuli siiski kolida internetti. Arvestades, et ESU liikmeteks on 46 üliõpilaskondade liitu kõikjalt Euroopast, keda esindasid üldkoosolekul kokku peaaegu 100 saadikut, toimis Zoomi vahendusel läbiviidud üldkoosolek erakordselt efektiivselt. Korda aitas koosoleku juhatajana hoida muideks ka EÜL-i endine asejuht ning praegune nõukogu liige Katrina Koppel.

Üldkoosoleku esimeses pooles olid tähelepanu keskmes ESU presidentuuri ning täitevkomitee valimised. ESU uueks presidendiks valiti Martina Darmanin (Malta) ning uuteks asepresidentideks Zamzam Ibrahim (Ühendkuningriigid) ning Jakob Grodecki (Poola). 8-liikmelise täitevkomitee hulka valiti ka praegune EÜL-i volikogu liige Kristel Jakobson! Soovime nii Kristelile kui ka teistele valitutele edu ja järjepidevust kõikide Euroopa üliõpilaste esindamisel.

Valimiste järgselt liikus peamine fookus organisatsiooni tuleva aasta tegevuskavale, eelarvele ning poliitilistele seisukohtadele. ESU võtab järgneval aastal muuhulgas strateegiliseks prioriteediks töötada ühtse nanokraadide määratluse suunal ning näeb vaeva, et COVID kriisist saadud õppetunnid tõlgenduksid ümber tõenduspõhiseks poliitikakujundamiseks Euroopa tasandil. Vastuvõetud dokumentide hulgas on ka ESU pöördumine Euroopa kõrgharidusruumi ministrite poole seoses peatselt vastu võetava Rooma kommünikeega. ESU kutsub üles COVID kriisi valguses pühenduma veel tugevamalt Bologna protsessi ühistele väärtustele, kuid hoiatab, et digivahendeid ei kasutataks tulevikus odava asendusena füüsilisele õpirändele.

Järgmine üldkoosolek toimub tuleva aasta kevadel, loodetavasti juba tavapärasel füüsilisel kujul Belgias. Sel korral toimunust saab aga eriti põhjaliku ülevaate ESU Facebooki videote alalehelt, kus on valdav osa koosolekuid täies mahus järelvaadatavad.

 

Leave a reply