Euroopa tudengiesindajate kohtumine Maltal

28. november- 5. detsember oli Eesti Üliõpilaskondade Liit esindatud Euroopa Üliõpilasliidu (ESU) QUEST seminaril ning 63. üldkoosolekul, Maltal. EÜLi esindajad seal olid juhatuse esinaine Monika Maljukov ja arendusnõunik Kaisa Lindenburg.

Esimesed päevad möödusid seminaril, alustades tervitusega Malta riigipea poolt, presidendipalees ning jätkudes ettekannete ja töötubadega kvaliteedikindlustamise teemadel.
Minnes ajaloos tagasi tuleb lähtuda prioriteetidest, mille võtsid vastu 2003. aastal, Berliini Kommünikeel, 33. Euroopa riigi haridusministrid. Tookord seati eesmärgiks ühtse ja läbipaistva kõrghariduse kujundamine ning sammuks number üks oli erinevate sihtgruppide kaasamine kvaliteedikindlustamise protsessi. ESU andis oma panuse 2005. aastal kinnitatud Euroopa Standardite ja Suuniste koostamisel ning algatas 2010. aastal Quest for Quality for Students (QUEST) projekti, mille lõpptulemus 2013. aastal peegeldab üliõpilaste seisukohti kvaliteedi tähendusest ning selle kindlustamise võimalustest.
Seminar kinnitas, et nii riigid kui ka institutsioonid on erinevates kõrghariduse kindlustamise faasides ja puudub ühtne üleeuroopaline kõrghariduse kvaliteedi tagamise struktuur, seega lasub suur vastutus just tudengitel.
“Olge aktiivsed, osalege protsessis ning näidake tudengitele, et nad on partnerid, mitte ainult tarbijad, see mentaliteet peaks muutuma,” ütles Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni president, Tia Loukkola, üliõpilaste esindajatele.
Peale QUEST seminari jätkasid Euroopa tudengiesindajad kolmepäevase üldkoosolekuga. Vastu said võetud Euroopa Üliõpilasliidu juhatuse ning koordinaatorite aruanded, strateegia kondikava aastateks 2012-2015 ja 2013. aasta tööplaan. Üle said vaadatud sotsiaalse dimensiooni poliitikapaberid ning põhikiri ja töökord. ESU kasvas ka ühe liikme (Armeenia Üliõpilaskondade Liit) ning ühe kandidaatliikme (Türgi Üliõpilaskondade Liit) võrra.
Kohati kestsid koosolekud kella neljani hommikul ning enam kui 18 tundi, kuid tulemusena võeti vastu otsuseid, kujundati seisukohti, mis viivad organisatsiooni edasi. Euroopa Üliõpilasliidu 64. üldkoosolek toimub 2013. aasta aprillis, Ungaris.
Lisainfo:
Kaisa Lindenburg
kaisa.lindenburg@eyl.ee
Leave a reply