Euroopa üliõpilased otsisid lahendusi rahvusvaheliste tudengite kaasamiseks

13.-17. märtsil leidis TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory aset rahvusvaheline üliõpilaste konverents European Students’ Convention. Sündmuse peakorraldaja oli Eesti Üliõpilaskondade Liit. Konverentsi fookuses oli rahvusvaheliste üliõpilaste turvalisus ja heaolu ühiskonnas ning nende kaasatus üliõpilasliikumisse.

European Students’ Convention (ESC) on Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) katuseorganisatsiooni, Euroopa Üliõpilasliidu (ESU), traditsiooniline sündmus, mis toimub kaks korda aastas. ESC ühendab erinevate Euroopa riikide üliõpilaste esindajaid, et kohtuda ja arutada Euroopa kõrghariduse hiljutiste ja tulevaste arengute üle. Igal korral toimub üritus erinevas Euroopa riigis. EÜL-i poolt korraldatava ESC pealkirjaks oli „Kaasav üliõpilasliikumine“. Konverentsi avas 14. märtsil Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas.

Peaminister Jüri Ratas tõi oma kõnes välja, et kõrgharidus peab valmistama noore ette mitte ainult esimeseks töökohaks, vaid ka pidevalt muutuvas tööturul orienteerumiseks. Samuti ei jäänud peaministri kõnes tähelepanuta ka tasuta kõrgharidus. “Arvestades, et Eesti riik on oma suuruselt väike, peab siin pakutav kõrgharidus olema kõigile kättesaadav ja seetõttu ka tasuta,” sõnas Ratas.

Viis päeva kestnud konverentsil jagasid erinevatest Euroopa riikidest pärit 36 üliõpilaskondade liitu oma parimaid praktikaid rahvusvaheliste tudengite kaasamisel. Peale kogemuste jagamist koostas iga üliõpilaskondade liit enda tegevuskava rahvusvaheliste tudengite kaasamise edendamiseks. Läbivaks murekohaks, mida arendada, peeti ingliskeelse kommunikatsiooni vähesust.

Eesti Üliõpilaskondade Liit näeb Eesti tasandil ühe rahvusvahelisi tudengeid puudutava murena perearstiteenuse keerulist kättesaadavust. Üheks selle probleemi põhjustajaks on sageli keelebarjäär, mis ei lase pakkuda terviklikku teenust. Samuti peab oluliselt edendama rahvusvaheliste tudengite kaasamist kohalikku üliõpilasliikumisse ja parandama selleks valmisolekut. Peab nentima, et ka diskrimineerimine on sageli pidevaks nähtuseks teisest riigist Eestisse õppima asunud tudengi elus.

“Rahvusvaheliste üliõpilaste kaasatus kõrgharidusse ei saa kunagi olla teema, mis jõuab ideaalsesse olukorda, nagu ka tudengite heaolu. See on teema, mis tõuseb aeg-ajalt uuesti ja mulle on see korduv protsess märk kaasatusest endast. Märk empaatiast, märk uutest teadmistest. Vajadus ja soov analüüsida olukordi ja parandada ka teiste olukorda. Ja nagu enamike teemade puhul, peab ka see muutus alguse saama seestpoolt,” leiab EÜLi juht Britt Järvet.

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille missiooniks on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi. EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal.

Euroopa Üliõpilasliit (ESU) on 46 üliõpilaskondade liidu katuseorganisatsioon, mille liikmesliidud on pärit 39 erinevast riigist. ESU eesmärk on esindada ja edendada üliõpilaste haridusalaseid, sotsiaalmajanduslikke ja kultuurilisi huve Euroopa tasandil, kõigis asjaomastes organites, aga eelkõige Euroopa Liidus, Bologna järelkontrolli töörühmas, Euroopa Nõukogus ja UNESCO-s. ESU esindab oma liikmete kaudu ligikaudu 15 miljonit Euroopa üliõpilast.

Projekt Inclusive Student Movement rahastab osaliselt Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

Lisainfo:

Renate Gross
Avaliku poliitika spetsialist/ESC Tallinn peakorraldaja
Eesti Üliõpilaskondade Liit
renate.gross@eyl.ee
5688 3113

Britt Järvet
Juht
Eesti Üliõpilaskondade Liit
britt.jarvet@eyl.ee
5666 6888

Kadri-Ann Salumäe
Kommunikatsiooni- ja turundusjuht
Eesti Üliõpilaskondade Liit
kadriann.salumae@eyl.ee
53046079

Foto:Erkka Lehto

Leave a reply