Euroopa Üliõpilasliidu asepresidendiks valiti Katrina Koppel

25.aprillil sai Sloveenias, Bledis alguse Euroopa Üliõpilasliidu (ESU) 74. üldkoosolek. Üldkoosoleku kõige olulisem osa oli ESU uue juhatuse valimine. ESU asepresidendi kohale osutus valituks Katrina Koppel, Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) endine aseesiisik, mida EÜL peab suureks tunnustuseks tervele Eesti üliõpilasliikumisele.

ESU üldkoosolekule eelnes möödunud pühapäeval alguse saanud seminar, kus arutati üliõpilasliikumise mõju ja selle suurendamise teemadel. Eesti Üliõpilaskondade Liitu esindavad üldkoosolekul organisatsiooni asejuht Tambet Anja ja volikogu liige Martin Paluoja. ESU üldkoosolek kestab kuni 28.aprillini.

“Ma tänan siiralt Eestit ja kõiki teisi ESU liikmesriike toetuse eest. Teemadeks, mis on prioriteetsed ja millele end sel ja järgmisel aastal pühendan, on nii Erasmus programmi tulevik kui ka tasuta kõrghariduse eest seismine Euroopas,” sõnas Koppel.

Eesti Üliõpilaskondade Liit õnnitleb Katrina Koppelit uue ameti puhul ning soovib omalt poolt jõudu ja edu uutel väljakutsetel.

Euroopa Üliõpilasliit (ESU) on 46 üliõpilaskondade liidu katuseorganisatsioon, mille liikmesliidud on pärit 39 erinevast riigist. ESU eesmärk on esindada ja edendada üliõpilaste haridusalaseid, sotsiaalmajanduslikke ja kultuurilisi huve Euroopa tasandil, kõigis asjaomastes organites, aga eelkõige Euroopa Liidus, Bologna järelkontrolli töörühmas, Euroopa Nõukogus ja UNESCO-s. ESU esindab oma liikmete kaudu ligikaudu 15 miljonit Euroopa üliõpilast.

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille missiooniks on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi. EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal.

Lisainfo:
Tambet Anja
Asejuht
Eesti Üliõpilaskondade Liit
+372 5330 8811
tambet.anja@eyl.ee

Katrina Koppel
Asepresident
European Students’ Union
+372 5333 4053
katrina@esu-online.org

Koostaja:
Kadri-Ann Salumäe
kadriann.salumae@eyl.ee

Leave a reply