Euroopa Üliõpilasliit: Kõrghariduse edukust ei peaks mõõtma vaid isikliku kasu kaudu

Euroopa Üliõpilasliit (ESU) kutsub üles olema ettevaatlik OECD raporti „Education at a Glance 2011“ tulemuste suhtes. Raporti üks põhisõnumeid oli, et kõrgharidusega inimesed kaotavad majanduskriisi ajal palju vähem töökohti kui kõrghariduseta inimesed. „Kuigi raport näitab, kui oluline on suurendada investeeringuid kõrgharidusse, ei arva me siiski, et kõrghariduse edu saaks mõõta vaid isikliku kasu kaudu,“ ütles ESU esimees Allan Päll.

ESU hinnangul peaksid valitsused suurendama toetusi kõrgharidusele ja mitte toetuma nii palju erakapitalile. Viimastel aastatel on aga riiklik rahastus ülikoolidele vähenenud. Raportist ilmnes, et 19 OECD riigis läbi viidud uuringu kohaselt kahanes see 74 %-lt 1995. aaastal 73 %-ni 2000. aaastal ja 67 %-ni 2008. aastal.

ESU arvates on ohumärk, et erakapital maht on suurenenud, kuid valitsused ei ole kõrghariduse paisumisega kohanenud, kuigi see on üks nende poliitilistest eesmärkidest. „Valitsused taganevad vastutusest kõrghariduse kvaliteedi ja ligipääsu ees,“ nentis Päll.

ESU hinnangul keskendub OECD raport liigselt erarahastuse plussidele „Meie arvates peaks kõrgharidus olema kättesaadav kõigile õppuritele, eriti neile, kes on riskirühmas. Kuna kõigil pole jõukaid vanemaid ega võimalust laenu võtta, ei toeta me suunda riiklikult rahastuselt erakapitalile. Kutsume valitsusi üles viima kooskõlla poliitilised eesmärgid ja kulutused eelarves,“ sõnas Päll.

ESU on katuseorganisatsioon, mis koondab 45 üliõpilasliitu 38 riigist ja esindab üle 11 miljoni tudengi õigusi Euroopas.

Lisainfo:
Allan Päll
Esimees
Euroopa Üliõpilasliit
+324 79 591 499
allan@esu-online.or

Leave a reply