Euroopa Üliõpilaste Liit avaldab Eesti üliõpilastele toetust võitluses kõrghariduse rahastuse ja prioritiseerimise eest

PRESSITEADE
MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit
10.09.2019

4. septembri Eesti Päevaleht kirjutas Eesti kõrghariduse vähese rahastuse probleemidest, mille leevendamiseks esitas Rektorite Nõukogu ettepanekud – jätta lisakohustused täitmata, vähendada auditoorse töö mahtu, saata osa töötajaid mõneks ajaks palgata puhkusele või loobuda regionaalsest tegevusest. Ettepanekud illustreerivad dramaatilist olukorda kõrghariduses, kus riik on võtnud endale kohustuse, kuid pole seda täita suutnud. Euroopa üliõpilaste katuseorganisatsioon väljendab esmaspäeval tehtud avalduses muret olukorra üle Eesti kõrghariduses, kuid ka väljapakutud lahenduste suhtes, mis tuleksid üliõpilaste heaolu ja kõrghariduse ligipääsetavuse arvelt.

“Õigus kõrgharidusele on Inimõiguste ülddeklaratsiooni ja majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti kohaselt inimõigus, tunnustades riikide kohustust arendada võrdset ligipääsetavust kõrghariduse omandamiseks. […] Üliõpilastelt tasu nõudmine katmaks tühimikku riigi rahastuses kõrgharidusele õõnestab kõigi õigust haridusele“  jagab Euroopa Üliõpilaste Liit avalduses oma ogranisatsiooni seisukohta.

Euroopa Üliõpilaste Liit (ESU) väljendab suurt muret kõrghariduse ja teaduse deprioritiseerimise üle Eestis. Eesti avaliku sektori kulutused kõrgharidusele on viimastel aastatel riigieelarve suhtes vähenenud või jäänud samale tasemele. Nii praeguste kui ka tulevaste tudengite perspektiivist on tegemist kahtlemata murettekitavate näitajatega. Samas rõhutab ESU, et kõrgharidus ei ole vajalik mitte ainult kõrghariduse omandajatele, vaid kogu ühiskonnale – kõrgharidusasutused panustavad kultuurilise ja intellektuaalse pärandi säilitamisesse, jätkusuutlikku, teaduslikku ja majanduslikku arengusse ning demokraatlikku ja aktiivsesse kodanikkonda. Kuivõrd isegi tasuta kõrgharidusega kaasnevad üliõpilasele nii otsesed kui kaudsed kulud, siis ei tohiks Eesti haritusega eksperimente harrastada.

Eesti Üliõpilaskondade Liit kohtub täna õhtul Rektorite Nõukoguga, et arutada võimalikke tegevusi ja ühiseid seisukohti võitluses kõrghariduse rahastuse ja prioritiseerimise eest.

ESU täismahus ingliskeelse avaldusega saab tutvuda Euroopa Üliõpilaste Liidu kodulehe vahendusel.

Lisateave:
Eleri Pilliroog
Juht
MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit
+372 5666 6888
eleri.pilliroog@eyl.ee

Leave a reply