FINST lõpukonverents ning kokkuvõtted

28-29. jaanuaril toimus Brüsselis Euroopa Üliõpilasliidu (ESU) poolt läbiviidud projekti Financing the Students’ Future (FINST)lõppkonverents, kus arutleti projekti käigus püstitatud hüpoteeside ning võimalike lahenduste üle. Arvamust antud teemal küsiti nii üliõpilastelt, üliõpilasorganisatsioonidelt kui ka erinevatelt huvirühmadelt.

Mis on FINST? Tegemist on ESU projektiga, mis keskendus kõrghariduse finantseerimisele Euroopas, eelkõige tudengite seisukohti arvestades. Viimase kahe aasta jooksul koguti andmeid erinevatest allikatest ning viidi läbi diskussioone üliõpilaste ja huvirühmadega, kus arutleti kõrghariduse rahastamisega kaasnevate väljakutsete ning võimalike lahenduste üle. Kogu selle aja jooksul kirjutati erinevaid artikleid tähtsaimatest kõrghariduse rahastamist puudutavatest teemadest.

Euroopa tasandil on kõrghariduse rahastamise süsteemid kui ka toetuste jagamine üliõpilastele väga erinevad ning mitmekesised, mis teeb igasuguse võrdluse väga raskeks. Seega ei saa praktikat, mis ühes riigis hästi toimib  rakendada teistes riikides. Konverentsil rääkisid erinevate Euroopa riikide üliõpilasorganisatsioonide esindajad kõrghariduse rahastamise süsteemidest enda riigis sh ka toetustest üliõpilastele. Samuti tehti ettepanekuid, kuidas ühtlustada kõrghariduse rahastamist kogu Euroopas ja milliseid samme selle saavutamiseks peaks astuma. Arutluste käigus tekkis palju häid mõtteid ning veenduti taaskord selles, et kõrgharidus pole mitte ainult indiviidi vaid kogu ühiskonna hüvanguks.

Pikemalt projektist saate lugeda SIIT

Projekti tulemustest saate lugeda SIIT

Leave a reply