Kandideeri EÜL-i avaliku poliitika nõunikuks!

Otsime avaliku poliitika nõunikku, kelle südame paneb kiiremini põksuma kõik kõrgharidusvaldkonna kujundamisega seonduv ning kes oskab leida rõõmu dokumentide läbitöötamises, tagasisidestamises ja koostamises. Eesti Üliõpilaskondade Liidu avaliku poliitika nõunik on ennekõike abiks juhatusele avaliku poliitika valdkonda puudutavates tegevustes ja otsustes.

Ootame avaliku poliitika nõunikult head orienteerumist kõrgharidusmaastikul toimuvas, riiklikul tasandil dokumentidega kursis olekut (antud valdkonnas) ning nende analüüsimist, vajadusel EÜL-i seisukoha koondamist. Kindlasti on avaliku poliitika nõunik abiks oma teadmistega kogu kontorile, eriti aga juhatusele.

Millega tegeleb avaliku poliitika nõunik igapäevaselt?

 • Eesti Üliõpilaskondade Liidu haridus-, sotsiaal- ja teaduspoliitiliste seisukohtade, tegevuskavade ja muu dokumentatsiooni ettevalmistus ja vormistamine ning nendes ettenähtud tegevuste rakendamine ja elluviimine;
 • Juhatuse nõustamine ja abistamine avaliku poliitika valdkonda kuuluvate küsimuste lahendamisel:

-sotsiaalvaldkond (nt sotsiaalsed garantiid, ligipääs kõrgharidusele)
-teadusvaldkond (nt teaduse rahastamine, akadeemiline karjäärimudel)
-rahvusvahelised suhted (välispraktikate uurimine, suhtlus rahvusvaheliste partnerorganisatsioonidega, Euroopa tasandi kõrgharidusteemad);

 • Kontaktide loomine, hoidmine ja järjepidev arendamine siseriiklike ja rahvusvaheliste partneritega;
 • Eelnimetatud avaliku poliitika valdkondi puudutava õigusloomeprotsessi jooksev seiramine. Õigusaktide jm dokumentide esmaanalüüs ja kommenteerimine;
 • Koolituste, seminaride, infopäevade ja kampaaniate kavandamisel, korraldamisel ning läbiviimisel osalemine;
 • Eesti Üliõpilaskondade Liidu liikmete nõustamises, arendamises ja koolitamises osalemine; Vajadusel volikogu ja üldkoosoleku koosolekute protokollimine;
 • Valdkonda puudutavate projektide elluviimine;
 • Jooksvalt oma tegevustest aru andmine ning perioodiliste tegevusülevaadete koostamine.

Millised oskused võiksid olla EÜL-i avaliku poliitika nõunikul?

 • Väga hea eesti keele ja hea inglise keele oskus
 • Väga hea eneseväljendus- ja suhtlemisoskus
 • Kõrgharidus omandatud või omandamisel
 • Kõrgharidusvaldkonnas orienteerumisvõime
 • Kõrge empaatiavõime ning soov töötada huvikaitses
 • Valmisolek meeskonnatööks, aga ka individuaalsete tööülesannete täitmiseks

Ja mida pakume meie?

 • Sõbralikku, inspireerivat ja nooruslikku kollektiivi
 • Mugavat parkimisvõimalusega kontorit kesklinnas (ja kodukontori võimalust, kui riiklik olukord ei soosi füüsilist meeskonna koosviibimist)
 • Arendavat töökeskkonda ning eesmärgistatud tööd
 • Vastavalt kokkuleppele paindlikku tööaega

Kandideeri meile juba täna! Kandideerida saab CV.ee keskkonnas.

 

Leave a reply