Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatusse kandideerimine on avatud!

Eesti Üliõpilaskondade Liit kutsub! Kandideeri EÜL-i 2021/2023 aasta juhatusse järgmistele ametikohtadele:

 • juht
 • asejuht

Tööperiood: 01.07.2021–30.06.2023
Kandideerida võib ka mõlemale ametikohale.

Juhatuse ülesanded:

  • üliõpilaste esindamine suhtluses riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil (sh Euroopa Üliõpilasliidus), lähtudes EÜL-i volikogu ja üldkoosoleku poolt kinnitatud seisukohtadest – leitavad SIIT;
  • EÜL-i tegevuste strateegiline planeerimine ja juhtimine, sh EÜL-i eelarve ja tegevuskava koostamine, järgimine ning täitmine;
  • personali- ja haldusküsimuste koordineerimine;
  • EÜL-i ettevõtlustegevuse koordineerimine;
  • EÜL-i seisukohtade ettevalmistamine ja kõrgharidusvaldkonna poliitikate kujundamine;
  • kuulumine erinevatesse riiklikesse komisjonidesse ja nendes üliõpilaste esindamine;
  • üldkoosoleku kokkukutsumine ning materjalide esitamine.

Kandideerida võib iga üliõpilane, kes on kandideerimisperioodi alguses (24.03.2021) Eesti kõrgkooli immatrikuleeritud ja volituste alguseks (01.07.2021) vähemalt 18-aastane.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada EÜL-i e-mailile (eyl@eyl.ee).
Kandideerimisdokumendid on:

 1. digiallkirjastatud avaldus, kuhu kandidaat märgib, millisele/millistele juhatuse liikme kohale kandideerib ja millised on tema eelistatud vastutusvaldkonnad ja tegevusalad;
 2. vabas vormis eluloo kirjeldus;
 3. motivatsioonikiri (kuni 2 lk).

Kandideerimise ja kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 28. aprill kell 23.59.

Lisaks tuleb kandidaatidel esitada EÜL-ile hiljemalt 13. maiks vähemalt kolme erinevat üliõpilaskonda esindava viie üldkoosoleku liikme allkirjaga esildis.
Esildise blankett on kättesaadav SIIT ning üliõpilaskondade kontaktid SIIT.

Kandidaadid avalikustatakse 30. aprillil EÜL-i koduleheküljel ning üldkoosoleku meililistis.

Juhatuse valimised toimuvad 16. mail üldkoosolekul, mille täpsem koht on veel selgumisel. Juhatuse valimistele eelneb kandidaatide debatt, mis leiab aset 13. mail. Kandidaatidel lasub kohustus üldkoosolekul ja debatil osaleda.

Kivi kotti!

 

Leave a reply