Katrina Koppel kandideerib Euroopa tudengiühenduse presidendiks

Katrina Koppel (EÜLi aseesiisik aastatel 2015-2017) on alates 1.07.2018 juhtinud EÜLi katusorganisatsiooni European Students’ Union-i (ESU) asepresidendina, kuid sellel aastal võttis ta vastu väljakutse kandideerida ESU presidendiks. Meil on siiralt hea meel ning toetame teda igakülgselt sellel teekonnal!

Katrina Koppelit ilmestavad järgmised sõnad: julge, otsekohene, professionaalne, õiglane ja lojaalne.

Tema üliõpilasaktivismi teekond algas Tallinna Ülikoolis, kus ta lõi aktiivselt üliõpilaskonna töös kaasa nii haridus- ja teaduspoliitika nõunikuna kui hilisemalt ka juhatuse liikmena. Katrina eestvedamisel viidi näiteks Tallinna Ülikoolis  sisse nõue, et õppejõudude atesteerimisel peab komisjoni täisväärtuslikuks liikmeks olema ka üliõpilane.

2015. aastal sai Katrinast EÜLi aseesiisik. Tema eestvedamisel sai 2015-2017.a vahemikus laiemalt aktuaalseks rahvusvaheliste tudengite olukorra parandamise vajadus Eestis ning nende kaasamine üliõpilasliikumisse, erivajadustega tudengite ligipääsetavus kõrgharidusele, kõrghariduse kvaliteedi tagamine ning edendamine.

Katrina eestvedamisel on EÜList kujunenud oluline kaasarääkija nii erinevate poliitikate kui ka seisukohtade kujundamisel meie katusorganisatsioonis ESU-s. Mainimata ei saa jätta, et tänu Katrina poolt tehtud tööle, sai EÜL 2017. aastal Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuselt eripreemia pealkirjaga PARIM SOOTEADLIK MTÜ 2017.

Eelnev ilmestab eredalt, et Katrina Koppel on andnud olulise panuse üliõpilasliikumisse nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.Tema tegevus läbi mitmete aastate on olnud professionaalne, järjepidev ning aukartust äratav. Eesti Üliõpilaskondade Liit on kindel, et Katrina valituks osutumisel on tagatud, et ka Eesti kõrghariduspoliitika väljakutsed ning lahendused on rahvusvahelisel tasandil märgatud.

Leave a reply