Kokkuvõte: Euroopa Üliõpilasliidu kohtumine

Jaanus Müür ja Anni Korts-Laur osalesid 1.-5 detsembril Euroopa Üliõpilasliidu koosolekul Rumeenias Cluj-Napocas, mis algas seminariga uute Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardite ja suuniste (edaspidi ESG 2015) teemal.  ESG 2015 võeti vastu 2015 mail, kui kohtusid Euroopa kõrgharidusruumi 48 liikmesriigi esindajad Armeenias Jerevanis, kus kõik 48 liikmesriigi haridus- ja teadusministrid võtsid vastutuse viia muudetud standardid vastavusse riiklikesse kõrgharidust reguleerivatesse seadustesse ja strateegiatesse. Suuniste roll on tuua välja soovitusi ja häid praktikaid, kuidas standardeid ellu viia. ESG 2015 saab tutvuda siin: http://www.ehea.info/Uploads/ESG_2015.pdf

ESG 2015 paneb enam rõhku õppijakesksele õppele ja õpetamisele ning õppejõudude toetamisele nende uute lähenemisviiside kasutamisel.

Seminaride jooksul lahkasime ESG 2015 sisu ja saime osa diskussioonidest Paula Ranne  (Kõrghariduse Kvaliteedikindlustamise Euroopa Assotsiatsioonis), Jens Jungbluti (Oslo Ülikooli haridusteaduste teadur) ja Stefan Delplacega (Euroopa Kõrghariduse Institutsioonide Ühendus).

PILT 1

 

Viimased päevad Cluj-Napocas möödusid ametliku koosolekuga, kus olid lisaks tavapärasele aruandlusele päevakorras ja kinnitsmiseks järgmised olulised teemad:

PILT 2 (variant1)

 

Sotsiaalse dimensiooni poliitikapaberi eesmärk on anda ESU juhatusele mandaat sotsiaalse dimensiooni seisukohtade üle, mille abil eestkostet teostada. Samuti kirjeldab sotsiaalse dimensiooni poliitikapaber seda, millistest põhimõtetest peaksid erinevad osapooled kõrghariduses lähtuma. EÜL-l õnnestus poliitikapaberisse sisse viia muudatused seoses praktikatega ja ettevõtjate lisamisega ühe osapoolena sotsiaalses dimensioonis. Muudatusettepanek esitati koos Flaami Üliõpilaskondade Liiduga (De Vlaamse Vereniging van Studenten, VVS).

 Ettepanek on järgmine:
“For some students, internships and other types of collaboration with businesses or organisations are a part of the curriculum to provide hands on application of their knowledge. However, for these types of activities fair and equal access is far from achieved.

Many barriers exist for students who are less priviledged, and in the cases where there are problems with the quality and the rights associated with the activities, these problems create even larger barriers. All internships should follow European Quality Charter on Internships and Apprenticeships. Internships, trainerships, apprenticeships or any other period of the study program that are not spent in the Higher Education Institutions should not impose any kind of costs for students. Employers involved in all kinds of internships or collaboration with students should take  more responsibility in removing these barriers and ensuring discrimination-free access for all students who wish to engage in these activities. Furthermore, safe and accessible working environment, social protection and rights of students must always be ensured. Also, postgraduate interns should be protected and fairly paid, and therefor may never be exploited as cheap labour force.”

Palju olulist arutelu tekitasid seisukohad teemal,  kuidas Euroopa Üliõpilasliit ja üliõpilaskonnad saavad toetada pagulaste inimõigust haridusele. ESU avaldus toob välja konkreetsed ettepanekud tegevusteks, kuidas üliõpilastest, õppimist jätkata soovivad ja akadeemikutest pagulasi enda akadeemilisse keskkonda vastu võtta, kuidas ja mis vahenditega neid toetada ning kuidas varasemaid õppimist arevestada ja hinnata. Antud avaldusest saavad ka kohalikud üliõpilasesindused mõtteid, kuidas toetada kõrgkoolis õppida soovivaid pagulasi.

 

Järgmine Euroopa Üliõpilasliidu kohtumine BM70 toimub tuleval kevadel Norras, Bergenis.

Leave a reply