Kokkuvõtte: Leedu Üliõpilaste Liidu (LSS) assamblee 25.-27. august 2017

Esimene päev – konverents kõrghariduse konsolideerumisest*

LLSi assamblee algas konverentsiga, kus käsitleti Leedus kõrghariduse konsolideerumist. Nii nagu Eestiski on ka Leedus demograafilised probleemid seotud madala sündimusega ja sellest tulenevalt on vähenenud (ning väheneb ka tulevikus) üliõpilaste arv. Seetõttu on konsolideerumine vältimatu. Küsimus on selles, et millal ja kuidas seda teha.
Hetkel on Leedus mitmeid kõrgkoole, mis ei ole administratiivses mõttes piisavalt võimekad. Üliõpilased mõistavad probleemi olemust ja võtavad vajadust ühinemise järele loomulikuna, kuid riiklikud võimukandjad ei soovi arvestada üliõpilaste seisukohtadega.
Kusjuures, konverentsi vältel tõsteti mitmel korral positiivse näitena esile Eestit. Tundub, et vähemalt leedulaste eneste hinnangul on Eesti olukord märkimisväärselt parem võrreldes nendega.

Teine päev – praktilised töötoad ja pidu!

Teisel päeval toimusid töötoad, kus juba üliõpilasesindajad konsolideerumisega seotud probleemide üle, millele üritati koos lahendusi leida.
Väliskülalistele oli eraldi inglisekeelne töötuba (teemaks kõrghariduse sotsiaalsed dimensioonid), mida juhtis LSSis kui ESUs* tegus olnud  Maksimas Milta. Tänu rahvusvahelisele seltskonnale oli võimalik jagada erinevate riikide praktikaid ja kogemusi. Töötoa jooksul toimus ka grupitöö formaadis probleemilahendamise harjutused.
Produktiivsele päevale pani punkti LSSis 26. sünnipäeva tähistamine Šventoji rannas. Oli lõke, väga kena valguslahendus, ilutulestik ja õnnitlemine. Kusjuures, sünnipäeva väisas ka Leedu haridus ja teadusminister Jurgita Petrauskienė!

Miks osalesin?

Rahvusvahelistel sündmustel osalemine on äärmiselt oluline. See võimaldab mõelda kastist välja, luua tugevaid koostöösuhteid kui ka saada inspiratsiooni erinevate probleemide käsitlemisel. See kõik on eriti oluline silmas pidades globaliseerumist ja meie väikest rahvaarvu. Milleks leiutada jalgratast, kui sõber annab tükid kui ka õpetuse?

* Konsolideerima – tugevasti koondama, tihedalt liitma (EKI)
* ESU – Euroopa Üliõpilaskondade Liit

Leave a reply