Eesti Üliõpilaskondade Liidu koolitusprogramm üliõpilaskondadele september 2017 – aprill 2018

 

Üliõpilasesindus ja MTÜ/SA (7.oktoober 12:00 Näituse 2, Tartu, TÜ psühholoogia insituut)

-Esinduste hetkeseis: ülevaade esinduste majanduslikest võimalustest ja väliste juriidiliste kehade loomise senisest praktikast
-Seadusandlus: mittetulundusühingute ja sihtasutuste loomine ja töö korraldamine
-Raamatupidamine: milliseid aspekte võiks esindused silmas pidada korraldades keha raamatupidamislikku poolt
-Projektid: projektide kirjutamise üldised põhimõtted, kust on võimalik raha taotleda ja kuidas projekte korrektselt läbi viia  

Üliõpilasesinduse töö korraldamine (25.november, Raja 15, Tallinn, Mektory eRiigi labor)

– Miks strateegiline planeerimine ja tegevuskava on olulised, kuidas neid luua;
– Kuidas struktureerida üliõpilasesinduse tööd;
– Kuidas on üliõpilasesinduse töö struktureerimine seotud laiemate ühiskondlike protsessidega.

Üliõpilasesinduse valimisteks valmistuda aitavad seminarid (27.01.18, Tallinn)

– Valimiste üldised põhimõtted;
– Valimiste läbiviimise viisid, valimiskampaania, väliskogemuse tutvustus;
– Peamiste probleemide kaardistamine seoses valimistega;
– Tegevuskava koostamine valimiste läbiviimiseks.

Üliõpilasesinduse liikmete võtmeoskused (03.03.18, Tartu)

– Ajaplaneerimine, tegevuste prioritiseerimine;
– Juhtimisoskus;
– Meeskonnatöö, oma töö juhtimine.

Üliõpilasesindajate baasseminar, mis on suunatud äsja valitud üliõpilasesindajatele eesmärgiga selgitada neile Eesti kõrgharidust kui tegevusruumi (28.04.18, Tallinn)

– Eesti kõrghariduse struktuur: kes on erinevad osapooled, mis on nende huvid ja ülesanded, kuidas nad kõrghariduspoliitikas osalevad;
– Dokumendid: millised dokumendid suunavad ja reguleerivad Eesti kõrgharidust, sh arengukavad, seadused, määrused, tegevuskavad, lepingud jne;
– Üliõpilaste õigused: milles seisneb üliõpilaste õigus omavalitsusele, millised on üliõpilaste õigused üldiselt, mis dokumendid seda reguleerivad;
– Kuidas üliõpilased saavad kõrghariduspoliitikat mõjutada.

* Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Võta meiega ühendust

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit