Eesti Üliõpilaskondade Liit korraldab 11. juunil kõrghariduskonverentsi

Eesti Üliõpilaskondade Liit tähistab sel aastal oma 30. juubelit ning piduliku juubeliaasta puhul oleme korraldamas kõrghariduskonverentsi. Kõrghariduskonverentsil arutame, milliseid teid Eesti Üliõpilaskondade Liit ja üliõpilasliikumine on käinud ning millised võiksid olla tulevikusuunad. Oodata võib ka erinevaid põnevaid töötubasid!

Kõrghariduskonverents on tasuta, kuid eelregistreerimisega. Registreerumine on avatud 4. juunini (k.a). Kutsume konverentsist osa saama kõiki EÜL-i praeguseid ja endiseid liikmeid, tudengeid ja tudengite sõpru, kootööpartnereid ning kõiki kõrgharidushuvilisi!
Registreeruda saab siia klõpsates.

Tahad käed külge lüüa kõrghariduskonverentsi korraldamisele? Värbame üritusele ka särasilmseid vabatahtlikke toeks!
Anna endast märku siia klõpsates.

Lisainfot ürituse kohta leiab EÜL-i Facebookist.


Ajakava

10.30 Kogunemine ja registreerimine
11.00 Sissejuhatus ja avasõnad
11.30 Arutelu I – “Üliõpilasdemokraatia: kuhu ulatuvad meie juured?”
12.30 Kohvipaus
12.45 Paralleelsessioonid I
13.45 Lõuna
14.45 Paralleelsessioonid II
15.45 Kohvipaus
16.15 Arutelu II – “Üliõpilasdemokraatia: kuhu kukuvad meie tõrud?”
17.15 Lõpusõnad


Paralleelsessioonid I tutvustus

Tudeng kui teadlik kodanik: Arutelu juhatab Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuht Joonatan Nõgisto.
Arutame kõrghariduse võimekust teadlike, kriitiliste ja aktiivsete kodanike loomisel. Mõtestame seejuures ühiselt üliõpilaste mitmetahulist rolli oluliste ühiskondlike probleemide keskmes. Kas ja kuidas saavad üliõpilased maailma muuta?

Üliõpilasaktivism kui mitteformaalne haridus: Isiklikke kogemusi ja enda organisatsiooni pakutavat jagavad TÜ üliõpilasesindus (Trine Tamm), Korp! Arminia Dorpatensis (Markus J. Kuslap) ning AEGEE-Tartu (Heli-Katri Marttila).
Ülikool ei ole ainult auditooriumis tarkuste ammutamine. Olulist rolli üliõpilase haridustees omab ka akadeemilist keskkonda ümbritsev ja sellega läbipõimunud üliõpilaselu. Olemata küll ametlikult omandatav haridus, annavad üliõpilasorganisatsiooni kuulumine, sellesse panustamine ning saadud oskused, kogemused ja suhtlusvõrgustik hindamatu panuse üliõpilase kodanikuks kasvamisele.


Paralleelsessioonid II tutvustus

EdTechist Eesti kõrghariduses ja minihackathon: Töötuba veab eest Edumuse tegevjuht ja asutaja Maria Rahamägi.
Maria on viinud läbi mitmed hackathone ning tuleb kõrghariduskonverentsile rääkima Eesti EdTechi maastikust ja äratab meis innovatsioonipisiku, et üheskoos genereerida minihackathoni raames idufirmade loomiseks äriideid. Ehk leiab meist nii mõnigi endale uue missiooni selle paneeli käigus!

Kvaliteetne kõrgharidus – mis see on?: Sessiooni viivad läbi EÜL-i vilistlane, tudengite kvaliteedivõrgustiku eestvedaja ja Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamiskoordinaator Jekaterina Masenko ning Tartu Ülikooli doktorant ja EKKA infojuht Marit Sukk.
Ühiselt asume teele kõrghariduse kvaliteedi teemal läbi ühe juhtumi analüüsi. Koostöös proovime leida lahendusi olukorrale, kus kõik formaalsed kvaliteedinõuded on täidetud, kuid sisse on jäänud tunne, et võiks ikkagi veel paremini.


Vaata, milliseid sündmuseid meil veel toimumas on!

 

 

Leave a reply