Kõrgharidusprogrammist

EÜLi juhatuse aseesimees Silver Ool edastab kõrgharidusprogrammi hetkeseisu.

Rohkem kui aasta tagasi võeti vastu Elukestva Õppe strateegia, mis seab järgnevateks aastateks Eesti hariduslikud sihid. Strateegiat koostades nähti ette, et seda rakendatakse läbi valdkondlikke (kutseharidus, kõrgharidus, jne) programmide, mille koostamine hakkab lõpule jõudma.

Programmide koostamine toimus esialgselt ainult haridus- ja teadusministeeriumi siseselt, kuid umbes kuu aega tagasi saadeti see tagasisidestamiseks/kooskõlastamiseks laiemale ringile. Selle käigus andsime ka meie tudengite poolse sisendi.

Praeguseks ei ole veel teada, missugused muudatused esialgsesse dokumenti tulevad, kuid uuest programmist kuvavad läbi mõned lähtekohad:

  1. Kõrgharidusprogrammi esialgse plaaniga soovitakse sekkuda ülikoolide juhtimisse;
  2. toetada tagasiside kasutamist;
  3. anda sisend ülikoolidega seotavateks haldus- ja tulemuslepinguteks.

Ülikoolide juhtimisega seotud muudatus näeb peamiselt ette TÜ ja TTÜ uute juhtimismudelite analüüsi ja nende (vb soovituslikku) kasutamist teistes kõrgkoolides. Hetkel jääb selgusetuks see, et kui analüüs annab positiivse tulemuse, millisel viisil üritatakse seda muutust läbi viia. Kas see on väliselt suunatud või kõrgkoolide sisemise demokraatia otsustada?

Tagasisidega soovitakse teha revolutsiooni – üks ja avalik tagasiside kõigile. Plaanis on luua ühtne keskkond, mis annaks tagasiside tulemuste põhjal võimaluse kõrgkoole omavahel võrrelda. Jääb aga arusaamatuks, miks seda on vaja? Tagasiside on senini olnud ülikoolide sisene asi ja selle kasutamine/arendamine võiks/peaks jääma ülikooli siseseks, kui ei suudeta välja mõelda konteksti, milles nt Tartu Ülikooli tudengite arvamus matemaatilisse analüüsi kohta omaks mõju sellele, kuidas seda õpetatakse TKTK-s.

Programmi jõustumiseks nähakse ette haldus- ja tulemuslepingute sõlmimist kõrgkoolidega. See on kindlasti samm edasi esimestest haldus- ja tulemuslepingute sõlmimisest, mis jätsid sisult lahja mulje. Küll võiks uus korraldus viia meid palju lähemale ideaalile. Meil on strateegia, sellele koostatud programm ning programmi elluviimiseks nelja aastased halduslepingud ja ühe aastased tulemuslepingud.

Juhul, kui see kõik ka nii läheb, siis võiksime saada vähemalt tehniliselt töötava strateegia. Kui kellegil on huvi dokumendiga tutvuda, siis seda saab teha – http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/3c3a8585-d119-4be4-8450-a9fe28592d00#RnOlJcVK )

Leave a reply