Küsimustele vastavad EÜLi juhatuse kandidaadid Jaanus Müür ja Katrina Koppel

EÜLi 2015/2017. aasta juhatusse kandideerivad Jaanus Müür  (juhatuse esimeheks) ja Katrina Koppel (aseesimeheks). Palusime mõlemal kandidaadid tutvustada ennast ja oma ideid.

Minu nimi on Jaanus Müür ja olen pärit Iisakust Ida-Virumaalt. Peale gümnaasiumi lõpetamist astusin TTÜ-sse, kus õpin ka praegu technology governance’i magistri õppekaval. Bakalaureuse teisel aastal võtsin pähe kandideerida TTÜ üliõpilaskonna juhatusse sotsiaal- ja spordivaldkonnas, kuhu mind ka valiti. Ametis olin 2012-2014. Tagantjärgi võib öelda, et tegemist oli ühe kõige põnevama perioodiga minu elus. Hetkel olen akadeemilisel puhkusel, kuna teenin alates 2014. aasta suvest aega Viru jalaväepataljonis.

Üldiselt olen uutele ideedele avatud, kuid üritan lähtuda põhimõttest “enne mõõda, siis lõika”. Veel võin enda kohta öelda, et olen pragmaatik. Kui miski ei tööta, siis ei tasu sellest põhimõtte pärast kinni hoida.

Katrina Koppel: Õpin Tallinna Ülikoolis riigiteadusi, loodetavasti lõpetan selle kevadel. Olen hetkel EÜLi üldkogu ja volikogu liige, lisaks osaline nii mõneski töörühmas. Minu põhitööks on hetkel haridus- ja teadusvaldkonna eest hea seismine Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonnas. Iseloomult olen lühikese ja konkreetse jutuga.

Miks kandideerisite EÜLi juhatusse?

Katrina: Tuleb tunnistada, et see plaan on mul olnud juba üsna kaua. Ma olen tudengiesindamisega tegelenud sisuliselt hetkest, kui ülikooli astusin ja teemadega lähemalt tuttavaks saades on see võtnud ka järjest suuremat osa mu tähelepanust. Nüüd olen jõudnud punkti, kus olen TLÜs endast parima andnud ja tunnen, et käes on hetk anda sõrm, käsi ja kogu ülejäänu EÜLi käsutusse.

Jaanus: Näen, et nii organisatsioonis kui ka kõrghariduses annab veel paljugi muuta. EÜLpeab enam muutuma organisatsiooniks, mida üliõpilaskonnad saavad kasutada üliõpilaste huvide esindamiseks ja kaitsmiseks. Struktuur selleks on tegelikult juba loodud uue põhikirja ja töökorraga, mis 2014 kevadsemestril vastu võeti. Olemas on üldkoosolek, kus on esindatud kõik liikmesüliõpilaskonnad ja mis otsustab suuremate küsimuste eest ning seal kõrval on väiksem volikogu, mis talle antud pädevuste ulatuses saab samuti otsuseid teha. See lisab organisatsioonile olulist paindlikkust. Nüüd tuleb see korralikult tööle panna.

Kõrghariduses on kindlasti üheks peamiseks küsimuseks haldus- ja tulemuslepingud. Praegusel kujul lepingud ei taga hariduse kvaliteedi tõusu, kuna nendes puuduvad näitajad, mis jälgiksid pakutava hariduse kvaliteedi kasvu. Leian, et üliõpilaskonnad ja EÜL peavad tegema tööd, et need sinna ka saaks. See annaks ka HTM-ile täiendava hoova ülikoolide survestamiseks, et viimased pingutaks rohkem kvaliteedi tagamise nimel.

Veidi isiklikum põhjus on vast see, et antud töö annaks hea kogemuse edaspidiseks. Kui ma üliõpilaskonna juhatuses olin, siis ma nautisin seda, mida tegin. Tagantjärgi mõeldes oleks muidugi saanud mõndasid asju paremini teha. Eks ma üks (vastik) aktivist ole.

Milliseid valdkondi soovite arendada? Miks?

Katrina: Seni on mul kõige enam olnud kogemust just haridusvaldkonnaga, eriti õppekvaliteedi ja tagasisidega ning need on ka hetkel minu (üsna laiad) prioriteedid. Konkreetsemalt on haridusvaldkonnas minu n.ö. südameteemadeks õppejõudude õpetamisoskus ja tagasiside kogumine ja selle kasutamine ülikoolides. Samas on just hiljuti tõusnud minu jaoks olulise teemana EÜLi positsioon ühiskonnas ja meedias mis tähendab, et ka kommunikatsioonivaldkond on üks minu prioriteetidest. Miks? Üsna keeruline küsimus, eks iga teema on omaette oluline.

Õppejõudude õpetamisoskuse tähtsustamine on seotud nii ülikoolide rahastamise põhimõtetega, mis tähtsustab praegu pigem akadeemikute teadustööd, kui ka põhimõttelisema küsimusega, kas ülikooli astununa peab olema tudengil oskus end täielikult ise motiveerida ja asjad endale ise selgeks teha või on siin roll ka teadmiste edasiandja oskustel.

Tagasisidet kogutakse ja eks ka kasutatakse praegugi, aga kui selle andmise tulemusi tunda ei ole, tekib tagasisidestajal pikapeale küsimus, kuidas kogutud infot kasutatakse ning mis selle eesmärk üldse on. See kõhklus tekitabki olukorra, kus tagasisidestamist ei võta tõsiselt enam ei küsija ega vastaja. Ehk siis lihtsalt ja tudengite seisukohalt – kui õppekvaliteedi, -keskkonna jm kohta küsimustikele vastamine justkui tulemusi ei anna, ei ole tudengitel ka motivatsiooni tagasiside andmisel detailsete ja abistavate vastuste andmisega vaeva näha.

Jaanus: Kui rääkida organisatsioonist ja kitsamalt selle kontorist, siis sellel näen ma teatud määral think tank’i rolli. Praegu on olemas küll üks avaliku poliitika nõunik, kuid tema üksi kindlasti ei suuda seda rolli täita. Üks võimalus on tööle võtta veel üks taoline inimene. Teine lahendus või täiendav võimalus on kaasata asjast huvituvaid üliõpilasi vabatahtlikult. Eesti ülikoolides leidub kindlasti üliõpilasi, kellel oleks huvi tulla mõnel õhtul nädalas kokku, et kõrgharidusega seotud küsimusi põhjalikult läbi hekseldada.

Sõnastage siin ja praegu EÜLi olulisem lähtekoht?

Katrina: EÜL seisab tudengite ja hariduse kvaliteedi eest ning teeb seda intelligentselt.

Jaanus: EÜL-i kõige olulisem lähtekoht peaks olema teadvustamine, et kõrgharidusega seotud küsimusi ei saa võtta kergekäeliselt. Nii mõnedki probleemid tulenevad teistest probleemidest. Lihtsaid lahendusi ei ole.

Mida oleksite teinud teisiti, kui praegune juhatus?

Katrina: Hindsight is 20/20. Tagasi vaadates oleksin rohkem aega ja energiat panustanud EÜLi Riigikogu valimiste platvormi väljapoole kommunikeerimisse. Ei saa praegu öelda, kas see õnnestus või ebaõnnestus tervikuna, aga kindlasti oli kohti, kus EÜL oleks saanud rohkem ära teha. Kindasti oleks paremini võinud minna ka nii suhtlus väiksemate kõrgkoolide esindajatega üldiselt kui ka kogu põhikirja muutmise „saaga“.

Jaanus: Päris raske küsimus, kui aus olla. Poleks ehk ühel sügiskuul nii palju kollast kunagise Eesti Üliõpilaslehe kaanele lasknud.

Oled oodatud ka juhatuse kandidaatide diskussioonile, mis toimub 16.04.2015 kell 18.00 Tallinna Ülikoolis, ruumis A-325.

Leave a reply