Lühendid, lühendid, lühendid!

“E3 kohtus EPIKu, HTMi ja EKKAga HEV ja KH teemadel.”

Eesti Üliõpilaskondade Liidu tegevbüroo jaoks on see tavapärane ja mõistetav lause, mis võib vabalt töökontekstis läbi käia. Nüüd aga oleme otsustanud teistele ka meie salakeelt õpetada!

Töö huvikaitses tähendab seda, et erinevaid koostööpartnereid, organisatsioone ja võrgustikke on meeletult palju. Igapäevasuhtluses on meil tekkinud harjumus kasutada lühendeid, et oleks mugavam ja suupärasem. On mõistetav, et kõik, kes sellega tavapäraselt kokku ei puutu, pole aga meie lühendite tähendustega kursis. Selleks tarbeks lõimegi alljärgneva spikri.

*Illustreeriv pilt: E3 kohtumine

 


AP – avalik poliitika, üks kahest EÜL-i põhisuunast (teine on ettevõtlus ehk kõik ISIC kaartidega seonduv)
(Ak) AÜ-d – Akadeemilised Ametiühingud
BOM – Baltimaade üliõpilaskondade liitude kohtumine; ühtaegu nii koostöövõrgustiku kui koosoleku nimi (Baltic Organisational Meeting)
BM – Euroopa Üliõpilasliidu üldkoosolek, mis toimub kaks korda aastas (Board Meeting)
E3 – noortevaldkonna katusorganisatsioonide koostöökolmik: Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit
EHEA – Euroopa kõrgharidusruum (European Higher Education Area)  
EHIS – Eesti Hariduse Infosüsteem
EKKA – Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur
ENL – Eesti Noorteühenduste Liit
EPIK/EPIKoda – Eesti Puuetega Inimeste Koda 
ESC – Euroopa Tudengikonverents, mis toimub kaks korda aastas ning mida korraldab Euroopa Üliõpilasliit
ESU – Euroopa Üliõpilasliit, EÜL-i katusorganisatsioon (European Students’ Union)
EÕEL – Eesti Õpilasesinduste Liit
EÜL – Eesti Üliõpilaskondade Liit
HEV – hariduslik erivajadus
HTM – Haridus- ja Teadusministeerium
ISIC – International Student Identity Card
JVK – (EÜL-i) järelevalvekomisjon
KH – kõrgharidus
KHS – kõrgharidusseadustik
NK – (EÜL-i) nõukogu
NOM – Põhja- ja Baltimaade üliõpilaskondade liitude esindajate kohtumine; ühtaegu nii koostöövõrgustiku kui koosoleku nimi (Nordic Organisational Meeting)
RES – riigi eelarvestrateegia
RK – Riigikogu
RKRN – Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu
RN– Rektorite Nõukogu
SSAK – sooline ja seksuaalne ahistamine kõrghariduses
TÜÜE– Tartu Ülikooli üliõpilasesindus
VK – (EÜL-i) volikogu
ÜE– üliõpilasesindus
ÜK – (EÜL-i) üldkoosolek

Kõrgkoolid

EBS – Estonian Business School
EKA – Eesti Kunstiakadeemia
ELA Eesti Lennuakadeemia
EMTA  – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
EMÜ – Eesti Maaülikool
KVAK – Kaitseväe Akadeemia
SKA – Sisekaitseakadeemia
TalTech (TTÜ) – Tallinna Tehnikaülikool 
TKTK (TTK) – Tallinna Tehnikakõrgkool
TLÜ – Tallinna Ülikool
TTK – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
TTHKK – Tartu Tervishoiu Kõrgkool
– Tartu Ülikool

Kas oled meie kodulehel, sotsiaalmeedias või meilivahetustes veel mõnda lühendit märganud, mille tähendust sa ei tea? Kirjuta ja küsi! 

 

 

Leave a reply