3.märtsil toimus baasseminar “Üliõpilasesinduse liikmete võtmeoskused”.

3.märtsil toimus Eesti Üliõpilaskondade Liidu baasseminar, mille teemaks oli sel korral üliõpilasesinduste liikmete võtmeoskused. Sündmusel jagasid oma teadmisi ja kogemusi Annegrete Palu, Piret Hartman ning Monika Maljukov.

Tartu Ülikooli Psühholoogia instituudi eksperimentaalpsühholoogia assistent Annegrete Palu juhtimisel arutati selle üle, mis läbipõlemine tegelikult on, kuidas see mõjutab vaimset ja füüsilist tervis ning kuidas teadmised läbipõlemisest võimaldavad seda ennetada.

Kuid millised on märgid läbipõlemisest ja kuidas läbipõlemist ära tunda? Ühe märgina tõi Annegrete välja huvi kaotuse asjade ja tegevuste vastu, mis varasemalt pakkusid rõõmu. Samuti üldine negatiivne suhtumine valdkondadesse, mis varasemalt muret ei tekitanud. Läbipõlemise vältimiseks soovitati õppida ülesandeid ja kohustusi tähtsuse järjekorras sooritama ning lubada endale ilma süütundeta puhkehetki. Oluline on teadvustada, et enda tervis ja heaolu on kohustustest alati olulisemad.

Baasseminari teiseks esinejaks oli  Piret Hartman, kes täidab kultuuriministeeriumis asekantsleri ametikohta ja juhtis 2003.aastal Eesti Üliõpilaskondade Liitu. Teine teemaplokk rääkis kaasavast juhtimisest. Pireti silmis on juhi roll tunda hästi inimesi kes kuuluvad tema  meeskonda, olla inspireerijaks ning usaldusväärseks partneriks. Antud esinemisest jäi kõlama sõnum, et juht saab särada ainult siis kui võtab aega meeskonnaliikmete siiralt tänamiseks ja tunnustamiseks. Kiita ei tohi mööda minnes, see peab tulema südamest.

Viimane esineja seminari päevakavas oli Eesti Üliõpilaskondade liidu endine esimees ja Noorte Sotsiaaldemokraatide praegune president Monika Maljukov. Monika jagas osalejatega oma teadmisi vabatahtlikest koosnevas meeskonnas töötamisest ja sellise meeskonna juhtimisest. Monika leiab, et tugeva meeskonna loomiseks on vaja initsiatiivi ja laiapõhjalise meeskonna loomise arusaama. See tähendab, et iga meeskonnaliige täiendab teisi ja omab selget rolli meeskonna liikmena.

Monika rõhutas, et vabatahtlikes organisatsioonides toimetades peab  olema julgust küsida vajadusel abi. Seda nii liikmete, partnerite kui ka vilistlaste käest. Üldiselt on inimesed abivalmid ja valmis reageerima kui osatakse õigel ajal küsida. Et oma sõnum kuuldavaks teha, tuleb olla julge ja vajadusel kõvemat häält teha . Osates ühendada ja tuua kokku ühise vaatega inimesed, võib sündida suuri muutuseid.

* Baasseminar on osa projekti „Üliõpilasesinduste eestkostevõimekuse koolitusprogramm” koolituste sarjast. Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Loe lähemalt: https://eyl.ee/projektid/

Leave a reply