Lisaks EÜL-i töötajaskonnale panustavad EÜL-i tegemistesse ka:

– volikogu, kuhu kuuluvad: Aana-Liisa Kaste, Anna-Liis Uuetoa, Jay Allen Zameska, Joosep Heinsalu, Mart Vestli, Martin Tikk, Mia Peterson ja Sten Ärm
– nõukogu, kuhu kuuluvad: Katrina Koppel, Kaido Kabral, Kristiina Omuk, Reelika Alunurm, Sven Anderson ja Kadri-Ann Salumäe
– järelevalvekomisjon, kuhu kuuluvad: Anne Merzin ja Keijo Aaring