Lisaks EÜLi töötajaskonnale panustavad EÜLi tegemistesse ka:
– volikogu, kuhu kuuluvad: Johanna Viik, Martin Tikk, Joonatan Nõgisto, Britt Järvet, Mart Vestli, Gerlin Gil, Marge Vaikjärv ja Mait Rõõmus.
– nõukogu, kuhu kuuluvad: Katrina Koppel, Elis Tootsman, Ivo Visak, Kaido Kabral, Kristiina Omuk ja Reelika Alunurm.
– järelevalvekomisjon, kuhu kuuluvad: Janar Paidla, Trine Tamm ja Hannes Hugo Urbla