Lisaks EÜLi töötajaskonnale panustavad EÜLi tegemistesse ka:
– volikogu, kuhu kuuluvad: Johanna Viik, Martin Tikk, Joonatan Nõgisto, Britt Järvet, Mart Vestli, Gerlin Gil, Marge Vaikjärv ja Mait Rõõmus.
– nõukogu, kuhu kuuluvad: Katrina Koppel, Ivo Visak, Kaido Kabral, Kristiina Omuk, Reelika Alunurm ja Sven Anderson.
– järelevalvekomisjon, kuhu kuuluvad: Janar Paidla ja Hannes Hugo Urbla