Lisaks EÜL-i töötajaskonnale panustavad EÜL-i tegemistesse ka:

– volikogu, kuhu kuuluvad: Laura Danilas, Iris Ojavee, Signe Parts, Martin Tikk, Mart Vestli, Johanna Viik ja Sten Ärm
– nõukogu, kuhu kuuluvad: Katrina Koppel, Kaido Kabral, Kristiina Omuk, Reelika Alunurm, Sven Anderson ja Kadri-Ann Salumäe
– järelevalvekomisjon, kuhu kuuluvad: Marcus Ehasoo, Sirelin Sillamaa ja Hannes Hugo Urbla