Mis on konsolideerimine?

Baltic Organizational meeting Lätis 14.-17.september

Mis on konsolideerimine?

Konsolideerimine on kõrgharidusasutuste ühendamine, mille raames liidetakse taristud, traditsioonid, administratiivne võimekus, akadeemiline korraldus ja teaduselu. Enamasti tähendab see väiksemate kõrgharidusasutuste liitmist suurematega või suuremate kõrgharidusasutuste ühendamist. Näiteks Läti Ülikooliga liideti 2007.a jaanuari ministri käsu korras väiksem ülikool, kus spetsialiseeruti õpetajate väljaõppele. Konsolideerumise läbiviimiseks oli aega 9 kuud, mis on lühike aeg suure protsessi jaoks.

Miks peab konsolideerumisest rääkima?

2015. aasta augustis avaldas Teadus- ja Arendusnõukogu Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raporti (tuntud kui Okki raport), mille põhisoovituseks oli ühendada enamus väiksemaid kõrgkoole suurematega.

Tänaseks on Vabariigi Valitsus moodustanud kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühma, mille eesmärgiks on muu hulgas välja töötada avalik-õiguslike ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide edasise konsolideerumise põhimõtted ja kriteeriumid. Võttes arvesse Eesti (kui ka teiste riikide) vähenevat elanik-ja tundengkonda on konsolideerimine tõenäoline samm nende arengute taustal.

Hetkel pole veel teada, kuidas ja kas konsolideerimine Eestis algab, kuid juba ennetavalt peab mõtlema protsessist kui tervikust ja arvestama tudengite huvidega. EÜL seisab selle eest, et konsolideerimine poleks kõigest Excelis tehtav arvutus kulude kokkuhoiu eesmärgil, vaid oleks läbimõeldud protsess, mis kaasab igal sammul üliõpilasi.

Üks mõte, mis jäi kõlama…

Üks mõte, mis BOMilt kõlama jäi on Eesti digimütoloogia ja õppekorralduse idealiseerimine. Peamiseks põhjuseks, mille alusel üldse Eestit esile toodi olid PISA tulemused ning OECD raportid, kus Eesti figureeris oluliselt parematel kohtadel kui Läti ja Leedu. Eesti delegatsiooniga tunnetasime, et sellelaadne etaloniks toomine ei ole otseselt õigustatud, kuna teadaolevalt eksisteerib ka Eesti haridussüsteemis mitmeid probleeme, mis nn edetabelites ei peegeldu. Heade näidetena võib tuua Läti suutlikkuse teha koostööd erasektoriga teaduse rahastamisel või juhtimiskompetentsi hindamise rektori kandidaatide puhul.

Britt Järvet
Tambet Anja
Allan Aksiim
Taavi Vanaveski
Kersti Leppik
Gerlin Gil
Evelin Tümanok
Eleri Pilliroog

Leave a reply