Mis toimub kõrghariduse rahastusega?

Kõrghariduse rahastuse erinevad aspektid ja kriitika praeguse süsteemi suhtes on aruteluteemana populaarseks saanud nii Riigikogus kui meediaväljaannetes, meie jaoks pole see aga kuidagi uus debatt. Mis selle kõrghariduse rahastusega siis praegu toimumas on?

Võimalikud avaliku sektori kärped on järjekordselt teravamalt esile tõstnud ka kõrghariduse rahastuse küsimuse. Hiljuti vastu võetud riigi eelarvestrateegia näeb hariduses üldiselt lähimatel aastatel rahastuse langust. Kuigi otseselt ei ole kärpeid kõrghariduses välja toodud, on praegune valitsus enda väljaütlemistes andnud selge signaali, et lisanduvat riigieelarvelist ressurssi kõrgharidusse lähiaastatel oodata ei ole.

Kõrgharidus on aga juba aastaid olnud alarahastatud ning sellele on Eesti Üliõpilaskondade Liit koos partneritega pidevalt tähelepanu pööranud. Kui 2012. aastal ületasid kõrgharidusele tehtavad riigieelarvelised kulutused 1,4% SKT-st, siis nüüdseks on rahastuse osakaal langenud vaid 1,1%-ni, mis seab kõrgkoolide toimimise, ligipääsu õppele ja kvaliteetse kõrghariduse säilimise aina rohkem kahtluse alla.

Ajal, mil rektorid kutsuvad olukorra lahendamiseks üles kehtestama tasulist kõrgharidust, on Eesti Üliõpilaskondade Liit kindlal seisukohal, et kõrgharidus on asendamatu tähtsusega avalik hüve, mis on väärt investeeringut, et tagada nii kvaliteet kui ka ligipääsetavus. EÜL koostas ja allkirjastas koos haridusvaldkonna esindusorganisatsioonidega (Eesti Haridustöötajate Liit, Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu, Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia) aprilli lõpus Eesti haridusleppe, mis kutsub suurendama riigipoolset rahastamist kõrgharidusele vähemalt 1,5%-ni SKT-st. Praeguseks on leppega liitunud mitmed eraisikud ja organisatsioonid.

Kutse Eesti haridusleppega liitumiseks on saadetud ka kõikidele riigikogu erakondadele, kelle hulgast on praeguseks leppega liitunud Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Hiljutisel „Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035“ teemalisel Riigikogu arutelul avaldas Sotsiaaldemokraatide nimel haridusleppele toetust Riigikogu liige Eduard Odinets, kes lausus: “Loodan, et ka teised erakonnad ühinevad selle leppega ning sellest saab uus ühiskondlik kokkulepe. Muud varianti meil ei ole.”

Kutsume siinkohal kõiki eraisikuid ja organisatsioone avaldama toetust haridusele ja liituma Eesti haridusleppega!


Loe veel EÜL-i mõtteid kõrghariduse rahastamise osas:

 

 

Leave a reply