Põhjamaade üliõpilasliidud kutsuvad tudengeid üles aususele

Nädalavahetustel Klaipedas kohtunud Põhjamaade ja Balti riikide üliõpilaskondade liitude võrgustik (NOM) lahkas kolmel päeval akadeemilist ausust puudutavaid teemasid.

Võrgustik väljendas muret üha suureneva petturluse üle kõrgkoolides. Infoühiskonna kaasaegsed vidinad tõukavad järjest enam tudengeid lihtsama vastupanu suunas – vastuste väljanuputamise asemel võetakse tihtipeale appi tehnika ning internet, mida mitmetes testides kurjasti ära kasutatakse. Teisalt soodustavad akadeemilist petturlust paraku ka paljud õppejõud, kes aastast aastasse samu eksamiküsimusi kasutavad või avatud materjalidega teadmiste kontrolle koostavad. NOMil lahati nende probleemide tagamaid ning otsiti ka võimalikke lahendusi.

Kohtumisel käinud Eesti Üliõpilaskondade Liidu esimehe, Sigrid Västra, sõnul ei suuda kahjuks osad õpilased ning ka tudengid mõista, et õppimine on tegevus iseenda hüvanguks. „Tegeledes akadeemilise petturlusega, mis tahes vormis, petetakse ju tegelikkuses iseennast,“ lisas Västra.

Osalejatele tutvustati ka äsja valminud uuringut, mis lahkab akadeemilist petturlust Põhja- ning Baltimaades. Västra sõnul olid paljud kohtumisel osalenud liikmetest esitletud uuringute tulemustest üllatunud. „Näiteks tunnistas uuringu andmetel lausa 92% Soome tudengitest spikerdamist, mis oli aga nende üliõpilasesindajatele suureks üllatuseks, sest mahakirjutamist peeti üsna marginaalseks probleemiks,“ sõnas Västra.

Lisaks toimunud koolitustele ning töötubadele valmis kohtumise lõpuks ka liitude ühine deklaratsioon, mis kutsub ülesse austama ausaid akadeemilisi tavasid ning taunima petmiskultuuri levikut. Eesti Üliõpilaskondade Liidu nõunik Külli Kruuspak lisas, et sellise deklaratsiooni vastuvõtmine on igati positiivne, sest probleemi lahendamise esimeseks sammuks on alati selle laiem teadvustamine ja tunnistamine.

NOM (Nordiskt Ordförande Møte) on koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad Soome, Rootsi, Norra, Taani, Islandi, Leedu, Läti ja Eesti üliõpilaskondade üleriigilised katuseorganisatsioonid. NOM kogunes esimest korda Taanis Aarhusis 1946.aastal ja kohtub kaks korda aastas. Eesti Üliõpilaskondade Liit kuulub võrgustikku 2006.aastast.

Leave a reply