• Heade digiõppe praktikate näited

  Hea tudeng!

  Et COVID-19 pandeemia on õpikogemust kõrgkoolis märgatavalt muutnud, anna meile palun teada mõnest meeldejäävast positiivsest meetodist või seigast, mis distantsõppe raames on aset leidnud. EÜL kogub lugusid headest praktikatest, mis tudengi silmis distantsõppe väärtuslikumaks ja põnevamaks teevad, et nende baasil anda edasisi soovitusi kõrgkoolidele. Meile on oluline, et kõrghariduse kvaliteet ei langeks õpimeetodite või -keskkonna muutumisel, ning Sinu sisend aitab meil seda tagada.

   Kõrgkool *

   Sõnum *

   Vorm on kaitstud Google RECAPTCHA lahendusega: privaatsustingimused ja teenusetingimused.

  • Tudengi sisendiankeet

   Üliõpilaste eestkosteorganisatsioonina on EÜLile määrava tähtsusega, et tudengite hääl meieni jõuaks.

   Seisukohtade väljatöötamisel lähtub Eesti Üliõpilaskondade Liit igapäevatöös üliõpilasesinduste sisendist, kuna just nemad on valitud oma kõrgkooli tudengeid esindama. Samas teame, et sageli on üliõpilastel rohkelt häid ideid, kuid vähe ressurssi alaliselt esindustöösse panustada või end sellega kurssi viia.

   Selleks puhuks oleme loonud tagasisideankeedi, mis annab igale kõrgkoolis õppijale võimaluse kaasa rääkida. Seega – kui tunned, et mõni sinule südamelähedane teema võiks jõuda laiema aruteluni, anna meile palun sellest teada!

  Võta meiega ühendust

  MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit