Kõrgkoolide ja raamatukogude poolt peab olema tagatud ligipääs kõigile õppetööks vajalikele kohustuslikele õppematerjalidele. Tallinna Keskraamatukogu on avanud kõigile Eesti elanikele ligipääsu e-raamatukogule ELLU ning rahvusvahelistele keskkondadele OverDrive ja RBdigital. Sealt leiab nii eestikeelset, inglise- kui ka venekeelset kirjandust, audio- ning e-raamatuid/ajakirju.

Uuri lähemalt enda kõrgkooli raamatukogu pakutavate võimaluste kohta Eesti Rahvusraamatukogu kodulehelt või kõrgkooli kodulehelt.

Hea tudeng!

Et käesoleva kevade pandeemia on õpikogemust kõrgkoolis muutnud viisil, mis tõenäoliselt jätkub ka pärast eriolukorra lõppemist, anna meile palun teada mõnest meeldejäävast positiivsest meetodist või seigast, mis distantsõppe raames on aset leidnud. EÜL kogub lugusid headest praktikatest, mis tudengi silmis distantsõppe väärtuslikumaks ja põnevamaks teevad, et nende baasil anda edasisi soovitusi kõrgkoolidele. Meile on oluline, et kõrghariduse kvaliteet ei langeks õpimeetodite või -keskkonna muutumisel, ning Sinu sisend aitab meil seda tagada.

Kõrgkool *

Sõnum *

Võta meiega ühendust

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit