Rahvusvaheline üliõpilaste konverents European Students’ Convention toimub 13.-17. märtsil Tallinnas

Rahvusvaheline üliõpilaste konverents European Students’ Convention toimub 13.-17. märtsil Tallinnas, TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory. 2018. aasta märtsis toimuva ESC korraldus on seatud Eesti Üliõpilaskondade Liidu ülesandeks. Sündmust tuleb 14.märtsil kell 9:30 avama Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas.

European Students’ Convention (ESC) on Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) katuseorganisatsiooni, Euroopa Üliõpilasliidu (ESU), traditsiooniline sündmus, mis toimub kaks korda aastas. ESC ühendab erinevate Euroopa riikide üliõpilaste esindajaid, et kohtuda ja arutada Euroopa kõrghariduse hiljutiste ja tulevaste arengute üle. Igal korral toimub üritus erinevas Euroopa riigis. 2018. aasta märtsis toimuva ESC korraldus on seatud EÜL-i ülesandeks. EÜL-i poolt korraldatava ESC pealkirjaks on „Kaasav üliõpilasliikumine“.

Konverentsi „Kaasav üliõpilasliikumine“ keskseks teemaks on rahvusvaheliste üliõpilaste turvalisus ja heaolu ühiskonnas, ning nende kaasatus üliõpilasliikumisse. EÜL näeb antud aspektidega seoses probleeme nii Eestis kui kogu Euroopas. Seoses globaliseerumisega on kõrghariduse rahvusvahelistumine Euroopas kiirenenud. Igal aastal leidub üha rohkem üliõpilasi, kes jätkavad oma õpinguid välismaistes kõrgharidusasutustes, eriti tingimustes, kus õpingute jätkamiseks eelistatakse neid riike, kus kõrgharidus on tasuta. Omaette küsimus on aga see, kas ühiskond on nende vastuvõtuks valmis. Lisaks võimalikule diskrimineerimisele kogevad rahvusvahelised üliõpilased raskusi uude keele- ja kultuuriruumi sisseelamisega, elamisloa taotlemisega, kõrgete õppemaksude tasumisega, elupaiga ja perearsti leidmisega jpm. Lisaks on järjest suureneva arvukusega rahvusvahelised tudengid alaesindatud üliõpilasliikumises nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel  tasandil.

ESC eesmärgiks on pöörata tähelepanu rahvusvaheliste üliõpilaste probleemidele, muuta  hääled kuuldavaks ja nende aktiivne osalus üliõpilasliikumises normiks.

13.-17.03.2018 toimuvast ESC-st võtab osa 105 kohaliku, riikliku ja rahvusvahelise tasandi üliõpilasesindajat kõikjalt Euroopast. ESC saab toimuma  innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory.

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille missiooniks on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi. EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal.

Euroopa Üliõpilasliit (ESU) on 46 üliõpilaskondade liidu katuseorganisatsioon, mille liikmesliidud on pärit 39 erinevast riigist. ESU eesmärk on esindada ja edendada üliõpilaste haridusalaseid, sotsiaalmajanduslikke ja kultuurilisi huve Euroopa tasandil, kõigis asjaomastes organites, aga eelkõige Euroopa Liidus, Bologna järelkontrolli töörühmas, Euroopa Nõukogus ja UNESCO-s. ESU esindab oma liikmete kaudu ligikaudu 15 miljonit Euroopa üliõpilast.

Projekt Inclusive Student Movement rahastab osaliselt Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

Lisainfo:

Renate Gross
Avaliku poliitika spetsialist
Eesti Üliõpilaskondade Liit
5688 3113
renate.gross@eyl.ee

Kadri-Ann Salumäe
Kommunikatsiooni- ja turundusjuht
Eesti Üliõpilaskondade Liit
5304 6079
kadriann.salumae@eyl.ee

Leave a reply