Annetamine

Annetuse palume teha ühele järgnevaist EÜL-i kontodest ning märkida selgitusse “Annetus/avalik” või “Annetus/privaatne” vastavalt, kas võime teie nime avaldada või soovite annetuse teha privaatselt:

Saaja: Eesti Üliõpilaskondade Liit
Arvelduskontod:
SEB EE851010220037010011
Swedbank EE722200221042638015
LHV EE177700771000937169

Annetus võib olla ühekordne, kuid võib olla vormistatud ka püsiannetuseks ning annetuse summa määrab annetaja. Annetusi ei maksta edasi kolmandatele osapooltele ning neid ei kasutata töötajate kulude hüvitamiseks.

Annetuste kogumise eesmärk on toetada 2021. aastal toimuva EÜL-i juubeliaasta ürituste korraldamist ning suuname saadud summa EÜL-i liikmeskonna töö edendamisse. Selliste verstapostide tähistamine on oluline tudengite huvikaitsevõrgustiku jätkusuutlikkuse ja ajaloomälu säilitamiseks ning ühtsustunde edendamiseks. Juubeliaasta on heaks võimaluseks kaasata EÜL-i liikmeskonda tavapärasest rohkem ning tugevdada omavahelisi sidemeid. Digitaalse ajastu pealetungist ja pandeemiast tingituna on üliõpilasesindamise formaat ja murekohad muutumas, ühiseid kogemusi jagades ja talletades on üliõpilasliikumisel parim võimalik pinnas, millele toetudes muutustega edukalt kohaneda.

EÜL ei kuulu tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirja. Niisiis palume tähele panna, et Eesti Üliõpilaskondade Liidule annetuse tegemisel kehtivad järgmised tingimused:

  • Eraisik ei saa annetust tuludeklaratsioonil deklareerida ega tulumaksu tagasi;
  • Juriidiline isik maksab EÜL-ile annetades tulumaksu.

 

 

 Eesti Üliõpilaskondade Liit järgib annetuste kogumise head tava

Liidust

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mis on asutatud 23. novembril 1991. aastal. Meie peamine eesmärk on seista üliõpilaste õiguste, vajaduste ja huvide eest riiklikul tasandil ning toetada üliõpilasesindusi nende töös. Me osaleme üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal.
Loe meie kohta lähemalt: Millega EÜL tegeleb?

Riigipoolne toetus katab meie kuludest umbes 14 protsenti. Hetkel on lisaks juhatusele Eesti Üliõpilaskondade Liidus palgaliselt tööl kuus täis- ja kaks osakoormusega töötajat, samuti saab sümboolset tasu järelevalvekomisjon. Kõik teised otsustusorganid ning muud tegevused toimivad vabatahtlikkuse alusel.

Lisaks põhitegevusele väljastame me rahvusvahelist õpilas-, üliõpilas-, õppejõu- ja noortekaarti, mille kohta saab lähemalt lugeda ISIC Eesti kodulehelt. Tegu on sotsiaalse ettevõtlusega, mis aitab meil huvikaitset teostada parimal võimalikul viisil ning luua lisandväärtust meie peamisele huvigrupile – tudengitele.
Loe sotsiaalsest ettevõtlusest lähemalt: Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik – Mis on sotsiaalne ettevõtlus?

Kuidas veel toetada?

Lisaks rahalistele annetustele tunneme rõõmu ka heast sõnast, aktiivsest vilistlaskogust ja hakkamist täis esindajatest.    Vorm on kaitstud Google RECAPTCHA lahendusega: privaatsustingimused ja teenusetingimused.

    Võta meiega ühendust

    MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit