Toimus EÜL-i XXII üldkoosolek

21.–22. novembril toimus EÜL-i XXII üldkoosolek. Üritus oli esialgu planeeritud füüsilisel kujul toimuma, kuid riiklike piirangute ja kiiresti tõusva COVID-19 leviku tõttu tuli plaanid ümber korraldada ja veebilahendustega piirduda. Sellest hoolimata oli osavõtt aktiivne ja üldkoosolek sai täies mahus läbi viidud. Siinkohal tänab EÜL kõiki osalejaid, kel oli kannatust kaks pikka päeva arvutiekraani ees veeta ja tihedat sisulist tööd teha!

Üldkoosoleku esimene päev:

  • Päeva alustasime EÜL-i võrgustiku strateegia sisendikorjega, strateegia koostamine saab suurema hoo sisse järgmise aasta algul. Lõplikus dokumendis saavad olema sätestatud EÜL-i kui võrgustiku terviklikud eesmärgid ja vastavad kommunikatsioonialased tegevused.
  • Pärast varajast lõunapausi toimus üldkoosoleku liikmetele pikk ja põhjalik strateegilise planeerimise koolitus, mida viis läbi Kai Klandorf Vabaühenduste Liidust. Koolitusel mõtestati lahti, mis on strateegiline planeerimine organisatsioonis ning kuidas see toetab edukat huvikaitsestrateegia elluviimist.
  • Päeva teine pool kulus üldkoosoleku teemadele: teatavaks võeti EÜL-i 2020. aasta tegevuskava täituvus ning volikogu ja järelevalvekomisjoni aruanded. Koos täiendavate muudatusettepanekutega võeti vastu EÜL-i põhikirja, töökorra ja eelarve eeskirja muutmine.
  • Õhtu lõppes EÜL-i 29. sünnipäeva tähistamisega, mis toimus samuti veebi vahendusel. Sünnipäeva raames toimus tunnustamistseremoonia ning erinevad interaktiivsed veebimängud. Loe ka, kes sel aastal EÜL-i tunnustused pälvisid!

Üldkoosoleku teine päev:

  • Hommikut alustasime Tallinna Ülikooli üliõpilaste podcasti Filotsoon korraldatud aruteluga teemal “Milline on ja peaks olema kõrghariduse ning ülikoolide roll demokraatlikus ühiskonnas?”. Arutelus osalesid TLÜ võrdleva poliitika dotsent Tõnis Saarts ning itaalia uuringute ja semiootika professor Daniele Monticelli. Vestlust viis läbi TLÜ filosoofiatudeng Hanna Gerta Alamets.
  • Seejärel viis EÜL-i turundusjuht Gerlin Gil läbi töötuba, kus arutati edasise tihedama koostöö võimalusi üliõpilasesinduste ja ISIC Eesti vahel.
  • Lõunapauside ja -kohvide järel asuti taas üldkoosoleku sisulisemate teemadega tegelema. Üldkoosolek kinnitas arengukava 2021–2025 raamdokumendi, EÜL-i tegevuskava ja eelarve järgmiseks aastaks ja kaartide hinnakirja muudatuse. Üldkoosolekule tutvustati ettevõtlusvaldkonna äriplaani, millega jätkub töö kitsamas huviliste ringis. Lisaks kinnitati EÜL-i vaatlejaliige Tartu Tervishoiu Kõrgkool EÜL-i täisliikmeks!

Mõned üldkoosoleku otsusega kinnitatud või muudetud dokumendid on praeguseks juba EÜL-i kodulehel ülddokumentide all leitavad, mõned lisanduvad veel pärast täiendavate muudatusettepanekute sisseviimist. Hoia pilku peal SIIN.

*Üldkoosoleku korraldamist toetas EÜL-i ÜHVA projekti raames EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

   

 

Leave a reply