Eesti Üliõpilaskondade Liit algatab sageli organisatsioonisiseseid töörühmi, et mõne probleemkohaga süvendatult tegeleda.

Samuti kuulume me mitme võrgustiku, nõukogu ja komisjoni koosseisu. Siit lehelt saad teada, millistesse võrgustikesse täpselt kuulume ja kes Eesti Üliõpilaskondade Liitu neis esindab.

EÜL-i töörühmad

SIHEG töörühm
Töörühma juht: Kristin Pintson

Komisjonid ja nõukogud, mille töös EÜL osaleb

Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte nõukogu
Esindajad: juhatuse liikmed Marcus Ehasoo ja Kristin Pintson
Loe noorte nõukogust lähemalt

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kuratoorium
Esindaja: EÜL-i juhatus
Loe EKKA kuratooriumist lähemalt

Eesti elukestva õppe strateegia juhtkomisjon
Esindaja: EÜL-i juht Marcus Ehasoo
Loe elukestva õppe strateegiast lähemalt

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu
Esindaja: EÜL-i asejuht Kristin Pintson
Loe soolise võrdõiguslikkuse nõukogust lähemalt

Eesti kõrghariduse ja teaduse rahvusvahelistumise nõukoda 
Esindaja: EÜL-i juhatus
Nõukoja kohtumisi kutsub kokku Haridus- ja Teadusministeerium

Erivajadustega õppurite nõustajate ümarlaud
Esindaja: EÜL-i asejuht Kristin Pintson, asendusliige AP nõunik Allan Aksiim

Võrdse kohtlemise võrgustik
Esindaja: EÜL-i asejuht Kristin Pintson, asendusliige kommunikatsioonijuht Triin Peterson
Loe võrdse kohtlemise võrgustikust lähemalt

Noortevaldkonna arengukava juhtkomisjon
Esindaja: EÜL-i juht Marcus Ehasoo
Loe noortevaldkonna arengukava kohta lähemalt

IGLO kõrghariduse töörühm
Esindaja: AP nõunik Allan Aksiim
Loe IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices) võrgustiku Eesti esinduse kohta lähemalt

Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi Balti teaduskoostöö programmi kõrghariduse valikukomisjon
Esindaja: AP nõunik Allan Aksiim
Loe Balti teaduskoostöö programmi kohta lähemalt

Dora Pluss
Esindaja: AP nõunik Allan Aksiim
Loe Dora Pluss programmi kohta lähemalt

Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ juhtkomitee
Esindaja: EÜL-i asejuht Kristin Pintson
Loe Erasmus+ kohta lähemalt

Justiitsministeeriumi mälestussündmuste korraldusmeeskond
Esindaja: Kommunikatsioonijuht Triin Peterson
Loe lähemalt Justiitsministeeriumi tegevustest seoses represseeritutega

Nutika noorsootöö ümarlaud
Esindaja: EÜL-i asejuht Kristin Pintson
Ümarlaua kohtumisi kutsub kokku Haridus- ja Teadusministeerium

Uimastiennetuse valitsuskomisjon
Esindaja: EÜL-i juht Marcus Ehasoo, asendusliige EÜL-i asejuht Kristin Pintson
Loe uimastiennetuse valitsuskomisjonist lähemalt

Keskkonnaministeeriumi Noorte Keskkonnanõukogu
Esindaja: TLÜ endine üliõpilasesindaja Hanna Gerta Alamets
Loe Noorte Keskkonnanõukogust lähemalt

Erasmus+ Solidaarsuskorpus
Esindaja: AP nõunik Allan Aksiim
Loe Erasmus+ Solidaarsuskorpusest lähemalt

Erasmus+ noortevaldkonna valikukomisjon
Esindaja: AP nõunik Allan Aksiim

Võta meiega ühendust

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit