Mida peaksid teadma Eesti kõrgharidussüsteemist aastal 2006
Üliõpilaste sotsiaalmajanduslik olukord 2005-2006
Üliõpilaste sotsiaalsete garantiide kontseptsioon (oktoober 2007)
Eesti Euroopa Kõrgharidusruumis (mai 2008)
Üliõpilaste sotsiaalmajandusliku olukorra küsitlus (märts 2009)
Üliõpilaste Euroopa Parlamendi valimisküsitlus (mai 2009). Läbi viidud Euroopa Noored Eestis (ENEB) toetusel.
Üliõpilaste sotsiaalmajandusliku olukorra küsitlus (detsember 2009). Läbi viidud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toetusel.
Võrdõiguslikkuse käsiraamat (veebruar 2010). Koostatud Equity projekti raames.
Üliõpilaskonna käsiraamat (märts 2010). Koostatud Euroopa Noored Eestis (ENEB) toetusel.
Missugune on Eesti üliõpilaskond? (juuni 2010). Koostatud Euroopa Sotsiaalfondi ja Primus programmi toetusel.
Üliõpilasliikumise vaheleht Postimehes (mai 2011). Koostatud Euroopa Sotsiaalfondi ja Primus Programmi toetusel.
EÜLi juubeliraamat 20 (veebruar 2012). EÜLi 20. tegevusaastale pühendatud mälestusteraamat
EÜLi tulemuste ja mõju raport (2012.-2013. aasta). Koostatud Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku poolt.
Rahvusvaheliste tudengite olukord Eestis 2016. Koostatud Eesti Üliõpilaskondade Liidu poolt
Eesti kõrgkoolide 2015. aasta vilistlaste uuring. Koostatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt
Kutse- ja kõrghariduse 2005. – 2014. aastal lõpetanute edukus tööturul aastal 2015. Koostanud Haridus- ja Teadusministeerium (Marianne Leppik)
Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA. Töö ja oskused 2025. Koostanud SA Kutsekoda (2016)
LTT erialadel õppimine Eesti kõrghariduses. Koostanud Haridus- ja Teadusministeerium (Tiiu Kreegipuu, Ingrid Jaggo)
Head oskused. Koostanud Haridus- ja Teadusministeerium (Aune Valk)
Välisüliõpilased Eesti kõrghariduses. Koostanud Haridus- ja Teadusministeerium (Tiiu Kreegipuu)
Ülevaade füüsilise erivajadusega üliõpilaste ligipääsust kõrgharidusele perioodil 2016-2017. Koostanud EÜL (Renate Gross).
Rahvusvaheliste tudengite teadlikkus pakutavate tugiteenuste kohta. Koostanud EÜL (Tõnis Tänav, Anneli Villenthal)
Käsiraamat üliõpilasesindajale (2018)
Rahvusvaheliste tudengite kaasamine
Good Practice for Student Associations for Involving international students. Compiled by EÜL (2019)
Inclusive Organisation. Compiled by EÜL (2019)
Kaasav organisatsioon. Koostanud EÜL (2019)
Head praktika praktikad – praktikakorralduse kaardistus 2019
Sooline ja seksuaalne ahistamine kõrghariduses (2020)
Gender-based and sexual harassment in higher education: a summary. Compiled by Ehti Järv (2020)
Esindamise juhisraamat ehk ACFi lõppraport (2021)

Võta meiega ühendust

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit