Tudengid esitasid ettepanekud ülikooliseadusele

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) esitas eile õhtul tudengite ettepanekud haridus- ja teadusministeeriumile “Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse” eelnõu täiendamiseks.

Üliõpilaste hinnangul tuleb eelnõus selgemini määratleda kõrgkoolide kohustus tagada õppekohad kõigile võimekatele ja motiveeritud õppuritele. Samuti ei tohiks uue seadusega välistada mitte-eestikeelsete õppekavade riigipoolset rahastamist, kuna see vähendab meie kõrgharidussüsteemi konkurentsivõimet.

„Kõrgharidusreformi tulemusena peab kõigil võimekatel ja motiveeritud üliõpilastel olema võimalik õppida tasuta,“ sõnas EÜL-i juhatuse esimees Eimar Veldre.

Vaatamata EÜL-i ja kõrgkoolide varasematele tähelepanekutele sisaldab eelnõu kavatsust nõuda igalt tudengilt tasuta õppeks absoluutset täiskoormust ehk 30 ainepunkti igal semestril. Selle tulemusena vähenevad üliõpilaste võimalused paindlikult kujundada oma õppeplaani, arvestada erialade õppekorralduslike omapäradega ning osaajaga töötamiseks. Tudengid teevad ettepaneku, et tasuta õpe tuleb tagada kõigile üliõpilastele, kes õpivad täiskoormusega ehk täidavad õppekava 75-100% ulatuses.

„Õpingute pikenemise põhjuseks ei ole õppenõuded, vaid koormavad õppemaksud ja puudulikud õppetoetused,“ rõhutas Veldre. „30 ainepunkti nõudele keskendumine viib tähelepanu olulisematelt küsimustelt.“

Kuna akadeemiline puhkus on osa õppekorraldusest teevad tudengid ettepaneku jätta sellega seotud õppetöös osalemise piirangud eelnõust välja.

EÜL tervitab ministeeriumi suutlikkust mahukas eelnõu kiiresti koostada ja see kooskõlastusringile saata. Samas teevad tudengid ettepaneku kohtuda haridus- ja teadusministeeriumi esindajatega enne kui eelnõu esitatakse valitsusele.

EÜL-i ettepanekud haridus- ja teadusministeeriumil SIIN.

EÜL on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mille missiooniks on seista Eesti üliõpilaste hariduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste ja huvide eest riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Lisainfo:

Eimar Veldre
Juhatuse esimees
Eesti Üliõpilaskondade Liit
Telefon 5902 2111
E-post eimar.veldre@eyl.ee
Koduleht www.eyl.ee
Blogi www.eyl.ee/ap
Twitter www.twitter.com/tudengiliit
Facebook www.facebook.com/Eesti.Uliopilaskondade.Liit

Leave a reply