Tudengid ja teadlased kogunevad 14. septembril Riigikogu ees

Pressiteade
14.09.2020

Eesti Üliõpilaskondade Liit, Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu, Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Teaduskoda ja mitmed teised tudengeid ning akadeemilisi töötajaid esindavad organisatsioonid korraldavad 14. septembril 13.00–14.00 Riigikogu hoone esisel Lossi platsil avaliku koosoleku.

Avaliku koosoleku eesmärgiks on teadvustada kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse hetkeolukorda ning seista ühiselt kvaliteetse ja hästi rahastatud kõrghariduse ning teaduse eest. Avalik koosolek toimub innustatuna korraldajate edukast rahvaalgatusest rahvaalgatus.ee keskkonnas, mis kogus vajalikud 1000 allkirja kahe päevaga.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuht Joonatan Nõgisto selgitab: “Üliõpilased, teadlased ja õppejõud seisavad koos selle eest, et Eesti väljuks kriisist edukalt, seades seejuures aluse pikaajaliseks ja jätkusuutlikuks arenguks. Tuleviku ühiskond eeldab laiaulatuslikku investeeringut kõrgharidusse ja teadusesse – 1.5% ja 1% SKT-st on miinimum, et tagada Eesti jätkuv konkurentsivõime järjest teadmistepõhisemas maailmas.”

“On vanasõna, mida ikka meenutatakse – ”kes ei mäleta minevikku, elab tulevikuta”. Kahjuks tuleb valitsusliikmetele nende enda antud lubadusi meelde tuletada. Vastasel juhul ei ole Eesti kõrgharidusel ja teadusel tulevikku,” ütles Eesti Maaülikooli Ametiühingu esimees Heiki Lill ning lisas, et juba praegu seisavad eesti teadlased valiku ees, kas jätkata patriotismist oma tegevust Eestis või siirduda paksema “doktorivorsti” pärast välismaale.

Ürituse alguses antakse rahvaalgatus tseremoniaalselt üle Riigikogu esimees Henn Põlluaasale ning sõna võtavad eri valdkondade ning Riigikogu fraktsioonide esindajad.

Lisainfo: Eleri Pilliroog, Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht, eleri.pilliroog@eyl.ee, telefon 56666888
või
Heiki Lill, Eesti Maaülikooli Ametiühingu esimees, heiki.lill@emu.ee, telefon 5295021.

Leave a reply