Tudengid lõid uued kõrgkoolid!

18.-20. aprillini toimus Tallinnas TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses MEKTORY Eesti Üliõpilaskondade Liidu kevadseminar, kus keskenduti üliõpilaste panusele kõrgkoolide juhtimises.

Avaloengu pidas seekord Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Jakob Kübarsepp, kes avas tudengitele haldus- ning tulemuslepingute sisu. Arutelud jätkusid elukestva õppe teemadel: Haridus- ja Teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Argo Kerb tutvustas kuulajatele uut Eesti elukestva õppe strateegiat, rääkides ühtlasi Eesti kõrgharidust ees ootavatest väljakutsetest, aga ka nende võimalikest lahendustest. Lisaks saadi seminari kolmel päeval täiendavaid teadmisi nii strateegilisest juhtimisest kui ka eelarve planeerimisest.

Omandatud pädevusi oli seminari käigus võimalik ka koheselt rakendada – põneva simulatsiooni käigus seati osalejatele ülesandeks uute kõrgkoolide loomine. Selleks loositi igale rühmale erinev stsenaarium, millest tulenevate kirjelduste põhjal hakati uusi õppeasutusi rajama.

19. aprilli õhtuks valmis neli ainulaadset kõrgkooli: Eestimaa Metsa Akadeemia, Lõuna-Eesti Rakenduskõrgkool, Paide Ökohariduse Kõrgkool ning ainsa ülikoolina Narva Rahvusvaheliste Suhete Ülikool. Ekspertide poolt kuulutati parimaks projektist Paide Ökohariduse Kõrgkool, mis saavutas silmapaistva tulemuse kõigis hinnatud kriteeriumites: nii eelarve, arengukava, SWOT analüüsi kui ka tegevuskava koostamises.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu esimehe Sigrid Västra sõnul on oluline, et tudengiesindajad saaksid selliste praktiliste ülesannete käigus omandada erinevaid kogemusi, mis võimaldaksid neil kõrgkoolide juhtimises senisest oskuslikumalt kaasa rääkida. „Tudengite huvide ja õiguste kaitse sõltub paljuski üliõpilasesindajate aktiivsusest ning nende teadlikkusest kõrgharidusvaldkonnas toimuvast, mistõttu ka järjepidevalt neid seminare korraldame,“ lisas Västra.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu iga-aastase kevadseminari eesmärgiks on tudengite ettevalmistamine kõrgkoolide juhtimis- ning otsustusprotsessides osalemiseks ning üliõpilasesindajate koolitamine.

Leave a reply