Tudengid taunivad kõrgkoolide ärakasutamist valimiskampaanias

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit taunib kõrgkooli töötaja tegevust, kes kasutas valimiskampaania edastamiseks õppeinfosüsteemi.

Ühe Eesti kõrgkooli õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu laekus tudengitele õppekoordinaatori kiri, kus teavitati üliõpilasi, et kõrgkooli rektor kandideerib Riigikokku. Teadaandes oli edastatud ka tema kandidaadinumber ja viide valimisplatvormile.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees Sigrid Västra sõnul riivab antud juhtum eetilisi väärtushinnanguid. „Õppeinfosüsteem on õppekorralduse infovahetuskeskkond, mis annab üliõpilasele vajaliku teabe õppekavade, tunniplaani ja enda õpitulemuste kohta. Kõrgkooli töötaja tegevus kasutada õppeinfosüsteemi valimisinfo edastamiseks on lubamatu. Avalikule teenistusele omaselt peavad kõrgkoolide juhtkonnad ja töötajad pidama oluliseks üldist organisatsioonisisest ja poliitilist kultuuri.“: ütles ta.

„EÜL mõistab hukka igasuguse parteipoliitilise info edastamise kõrgkoolides, olgu selleks mistahes infokanal. See on põhimõtteline, ebaeetiline, vale ja taunitav“: nentis Västra.

Lisainfo:
Sigrid Västra
Eesti Üliõpilaskondade Liit
Juhatuse esimees
+372 53006433
sigrid.vastra@eyl.ee

Leave a reply