Tudengiorganisatsioonide juhid kogunesid õppekavade arutelule

Täna algas Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) Suvekool, mis toimub Viljandimaal Kivi Turismitalus. Seekordsel kohtumisel on põhifookuses kõrghariduse kvaliteet ning õppekavaarendus.

“Meie eesmärgiks on valmistada tudengeid ette olema sisukas partner õppekavade arendamisel,” sõnab EÜLi aseesimees Katrina Koppel. “Oluline on tagada Eesti kõrghariduse konkurentsivõime nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Nii nagu aja möödudes muutuvad tööturule sisenejatele esitatud nõuded, nii peab ka haridusvaldkond esitama endale suuremaid väljakutseid ja töötama uutes raamistikes,” on Koppel veendunud.

Suvekoolis esitleb Praxise esindaja Hanna-Stella Haaristo uuringut Üliõpilaste tagasiside Eesti kõrgkoolides, kus on kaardistatud Eesti kõrgkoolide tagasiside kogumise süsteemid ning tehtud soovitusi nende parendamiseks.

Aseesimehe Katrina Koppeli hinnangul tagab kõrghariduse kvaliteedi üliõpilaste kriitiline meel ning nõudlikkus: “Kvaliteetse kõrghariduse võtmeks on eelkõige tudengite ja kõrgkoolide nõudlikkus iseenda suhtes.”

EÜL on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab Eesti tudengkonda. EÜLi peamine eesmärk on seista üliõpilaste hariduslike ning sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest.

Leave a reply