EÜL hakkab edendama rahvusvaheliste üliõpilaste eestkostevõimekust

Eesti Üliõpilaskondade Liit on käivitanud projekti “Üliõpilasdemokraatia hargmaisel ajastul” (ÜHA), mille eesmärgiks on üliõpilasesindamise arendamine rahvusvaheliste tudengite arvu kasvu tingimustes. Projekt kestab 2021. aasta augustini ning pakub Eestis õppivatele rahvusvahelistele üliõpilastele oskuseid enda ja kaastudengite õiguste eest seista, Eesti töö- ja praktikaturuga kohaneda ning võimalusi tutvuda olemasoleva tudengiesindajate võrgustikuga. Lisaks aitab EÜL vahendada rahvusvaheliste üliõpilaste seisukohti ja sõnavõtte laiemale avalikkusele.

Projekti laiem eesmärk on edendada kõrghariduse rahvusvahelistumist ning leevendada migratsiooniga seonduvat ärevust ühiskonnas. Hargmaisus märgib kõrghariduses üliõpilase seotust rohkem kui ühe riigiga (näiteks kodu- ja õpiriigiga) ning panustab sellele, et tudengi oskused ja teadmised võivad leida rakendust mitmes ühiskonnas paralleelselt.

Projekti koordineerib EÜL-i projektijuht Renate Gross, kelle sõnul on rahvusvahelistumine loomulik osa maailma arengust ning on igati tervitatav, et teiste riikide tudengid näevad Eestit atraktiivse kohana, kus kõrgharidust omandada.

“Rahvusvahelised üliõpilased on hea näide sellest, kuidas kaasaegses maailmas suudavad inimesed elada justkui mitmes ühiskonnas korraga, samas on uus hargmaine maailm tekitanud väljakutseid rahvusvaheliste üliõpilaste integratsioonile ning demokraatlikule esindatusele. Loodame panustada sellesse, et seda hargmaisust oskaksid mõtestada ja paremini ära kasutada nii üliõpilased kui ka meie ühiskonnad laiemalt,”  täiendab EÜL-i asejuht Joonatan Nõgisto.

ÜHA projekti raames on plaanis korraldada rahvusvahelistele tudengitele huvikaitsekoolitus ning praktika- ja töövõimaluste töötuba. Samuti toimub selleaastane EÜL-i Suveülikool õpirände ja kõrghariduse rahvusvahelistumise teemal. Laiemale publikule suunatuna on kavas läbi viia avalik seminar hargmaise kõrghariduse teemal ning aidata avaldada rahvusvaheliste tudengite arvamusartikleid avalikus meedias.


Projekt on osa laiemast MTÜ Mondo koordineeritud ning Euroopa Komisjoni ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastatud projektist “Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil.” Selle projektiga saab lähemalt tutvuda MTÜ Mondo kodulehel.

 

Leave a reply