Üliõpilased arutavad kõrgharidusreformi

Täna kogunevad Tallinnas Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) liikmed, et arutada haridus- ja teadusministeeriumi poolt koostatud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõud.

„Jaak Aaviksoo poolt välja pakutud reform kujundab kardinaalselt ümber Eesti kõrgharidussüsteemi. Kuigi tudengitele on paljud reformikavas välja pakutud ideed sümpaatsed, näevad üliõpilased ka mitmeid reformiga seotud ohukohti,“ ütles EÜL-i juhatuse esimees Eimar Veldre.

EÜL esitab kohtumise järel oma ettepanekud haridus- ja teadusministeeriumile.

„Eelnõu eesmärk luua õiglane ligipääs kõrgharidusõppele vastab tudengite ootustele – õppemaksuta ja õppekulude hüvitamiseta õpe on Eesti üliõpilastele oluline muudatus. Kui seda õigesti rakendada, muutub Eesti kõrgharidussüsteem õiglasemaks ja kindlasti parandab ka selle rahvusvahelist konkurentsivõimet ja mainet,“ lisas Veldre.

EÜL on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mille missiooniks on seista Eesti üliõpilaste hariduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste ja huvide eest riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Lisainfo:

Eimar Veldre
Juhatuse esimees
Eesti Üliõpilaskondade Liit
Telefon 5902 2111
E-post eimar.veldre@eyl.ee
Koduleht www.eyl.ee
Blogi www.eyl.ee/ap
Twitter www.twitter.com/tudengiliit
Facebook www.facebook.com/Eesti.Uliopilaskondade.Liit

Leave a reply