Üliõpilased kogunevad kõrghariduse toetuseks Stenbocki ees

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit
Pressiteade
18.03.2019

Sel kolmapäeval, 20.märtsil kell 12:00, kogunevad üliõpilased ja kõrghariduse tuleviku üle muret tundjad Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) eestvedamisel Stenbocki maja (Rahukohtu 3) ette rahumeelsele aktsioonile, et tuletada otsutajatele meelde Eesti kõrgharidusmaastiku kolme suurimat puudujääki, millele üliõpilased ootavad tulevaselt valitsuselt lahendusi.

Juba 2015. aastal tõstatas Eesti Üliõpilaskondade Liidu tollane aseesiisik Katrina Koppel meedias kolm kõige valusamat puudujääki Eesti kõrgharidussüsteemis, mille puhul tuleb kurbusega tõdeda, et need on aktuaalsed ka 2019. aastal: kõrgharidus on alarahastatud, sotsiaalsete garantiide ja õppelaenusüsteem on tudengivaenulik ning doktoranditoetus ei küündi siiani määrani, mis täidaks toetuse eesmärki. Antud kolme probleemi on Eesti Üliõpilaskondade Liit lähemalt lahanud 11. märtsil Eesti Päevalehes avaldatud artiklis: https://bit.ly/2HfDfWK.

Aktsioonil astub üliõpilaste nimel omapoolse kõnega üles EÜLi juht Britt Järvet ning kõne peab ka õppejõudude ja teadlaste esindaja. Kõnedega alustatakse orienteeruvalt 12:05.

On oluline, et uus valitsus võtaks vastutuse Eesti kõrghariduse tuleviku eest ning seaks prioriteediks leida lahendused nii kõrgharidus- kui ka teadusmaastikul juba pikalt kestnud probleemidele. Kõrgharidus ja teadus on tihedalt läbipõimunud ning üksteist toetavad valdkonnad – üks ei saa olla kvaliteetne ja jätkusuutlik ilma, et seda oleks ka teine. Seetõttu ootame, et tulevane valitsus leiaks vahendid kõrghariduse rahastuse suurendamiseks, töötataks välja tudengisõbraliku õppelaenu- ja sotsiaalsete garantiide süsteemi ning kehtestaks doktorantidele väärikat elamist võimaldava palga,” lisab Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Britt Järvet.

Aktsiooni raames toimuvaga on võimalik end kursis hoida nii aktsiooni Facebooki sündmuse lehe: https://bit.ly/2TTeYf2 kui ka Eesti Üliõpilaskondade Liidu Facebooki lehe vahendusel.

Enne Tallinnas aset leidvat aktsiooni võtsid Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse juhtimisel 11. märtsil üliõpilased avalikult sõna ka Tartus. Lisainfo: https://bit.ly/2Ty4zWP

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille missiooniks on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi. EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal.

Lisainfo:
Britt Järvet
Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht
britt.jarvet@eyl.ee
tel. +372 5666 6888
www.eyl.ee

Koostaja:
Kadri-Ann Salumäe
Kommunikatsiooni- ja turundusjuht
Eesti Üliõpilaskondade Liit
kadriann.salumae@eyl.ee
+372 5304 6079

Leave a reply