Üliõpilasorganisatsioonide liidrid kogunesid arutama digitaalse kõrghariduse teemal

Täna algas Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) Suvekool, mis toimub Järvamaal Rabav Matkakodus. Seekordse kohtumise fookus on kõrghariduse tehnoloogilistel arengusuundadel ning digitaalse õppevormi väljatöötamisel.

Kaasaegse haritud sotsiaalse ruumi üks märksõna on digitaalsus ning kiire tehnoloogia areng. See loob ootused ja nõudmised ka kõrgharidusele. “Kõrghariduse digitaliseerumine pakub palju uusi võimalusi enesetäienduseks ning samas loob uusi väljakutseid. Meie eesmärk on tudengkonna digipädevuse tõstmine,” sõnab EÜLi esimees Jaanus Müür.

Digitaalse hariduse olulisusest kõneleb asjaolu, et 2015. aastal registreeris end MOOC (veebikursus) kursusele 35 miljonit tudengit üle maailma. “E-riigina on meil suur potensiaal olla maailmas eesrindlikud luues kõrgharidusele uusi võimalusi. Veel aastaid tagasi ei osanud mõeldagi sellest, et ühel veebi-kursusel osaleb samaaegselt 440 000 üliõpilast üle maailma. Tänasel momendil on see juba võimalik ning tavaline,” ütleb Müür ja lisab: “Digitaalsete vahendite abil jõuab kõrgharidus rohkemate inimesteni.”

EÜL on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab Eesti tudengkonda. EÜLi peamine eesmärk on seista üliõpilaste hariduslike ning sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest.

Lisainfo:
Jaanus Müür
EÜLi juhatuse esimees
+372 56666 888
jaanus.muur@eyl.ee

Leave a reply