Õpi- ja karjäärinõustamise kõrval on olulisel kohal kõrgkoolides ka psühholoogiline nõustamine. See tagab, et tudengil on koht, kuhu õpperaskuste ja isiklike probleemide puhul pöörduda. Lisaks on võimalik saada abi ka veebipõhistes keskkondades lahendus.net ja peaasi.ee. Kuigi on kõrgkoole, mis pakuvad psühholoogilist nõustamist, siis hetkel ei ole see kõrgkooliseaduse järgi kohustuslik. Sellegipoolest on oluline mitte jääda oma muredega üksi ning otsida vajadusel abi ja tuge. 

Tutvu kindlasti oma kõrgkooli võimalustega pakkuda psühholoogilist nõustamist, vastava informatsiooni leiad kooli kodulehelt. Samuti aitab Sul vajalikke ressursse leida Sinu üliõpilasesindus, kes oma kõrgkooli tudengi heaolu eest igapäevaselt seisab.

Hea tudeng!

Et käesoleva kevade pandeemia on õpikogemust kõrgkoolis muutnud viisil, mis tõenäoliselt jätkub ka pärast eriolukorra lõppemist, anna meile palun teada mõnest meeldejäävast positiivsest meetodist või seigast, mis distantsõppe raames on aset leidnud. EÜL kogub lugusid headest praktikatest, mis tudengi silmis distantsõppe väärtuslikumaks ja põnevamaks teevad, et nende baasil anda edasisi soovitusi kõrgkoolidele. Meile on oluline, et kõrghariduse kvaliteet ei langeks õpimeetodite või -keskkonna muutumisel, ning Sinu sisend aitab meil seda tagada.

Kõrgkool *

Sõnum *

Võta meiega ühendust

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit