Valminud on EÜLi platvorm Riigikogu valimisteks 2019.aastal

10.juunil võeti Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekul vastu EÜLi platvorm Riigikogu valimisteks 2019.aastal.

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi.
Seoses 2019. aasta kevadel toimuvate Riigikogu valimistega on EÜL kirja pannud ootused järgmise Riigikogu koosseisu tegevusele haridus- ja teadusvaldkonna suunal.

Kuus teemavaldkonda, millele on EÜL seadnud omad selged ootused on kõrghariduse rahastamine, kõrghariduse kvaliteet, üliõpilaste sotsiaalsed garantiid, rahvusvahelised õppurid, diskrimineerimine ja üliõpilased tööturul.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu platvormiga Riigikogu valimisteks 2019.aastal on võimalik tutvuda SIIN.

Leave a reply