Valminud on “Kaasav organisatsioon” juhendmaterjal

Eesti Üliõpilaskondade Liit on valmis saanud “Kaasav organisatsioon” juhendmaterjali, mis annab aimu, kuidas organisatsioon saab enda ligipääsetavust arendada ja muutuda kaasavaks organisatsiooniks, kes arvestab erinevate inimrühmade vajadusi osalemaks organisatsiooni töös.

Ligipääsetavus tähendab füüsilist ligipääsetavust ja universaalse disaini põhimõtetega arvestamist füüsilise keskkonna kujundamisel, kuid ka organisatsiooni kommunikatsiooni, teenuste ja ürituste puhul teadlikku ligipääsetavuse printsiipidega arvestamist. See tähendab, et ligipääsetavuse seisukohast tuleb tähelepanu pöörata nii liikumisega seotud võimalustele kui erinevate meeltega informatsiooni tarbimisele ja edastamisele. Samuti juhib käesolev juhend tähelepanu aspektidele, mida peaks arvestama kakskeelne organisatsioon.

Kuigi juhendmaterjal on eelkõige loodud üliõpilasorganisatsioonidele, siis ei ole see kuidagi üliõpilasorganisatsiooni spetsiifiline ja sobib kasutamiseks ka teistes valdkondades tegelevatele ühingutele.

Materjal on saadaval nii eesti kui ka ingliskeelsena.

Leave a reply