Valminud on raport „Ülevaade füüsilise erivajadusega üliõpilaste ligipääsust kõrgharidusele perioodil 2016-2017“.

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on seisukohal, et kõigile inimestele peab olema tagatud ligipääs võimetekohasele haridusele, sõltumata nende erivajadustest. Sellest tulenevalt on EÜL alates 2015.aastast analüüsinud füüsilise erivajadusega (kuulmis-, nägemis- või liikumiserivajadusega) isikute võimalusi haridustee jätkamiseks kõrghariduses.

2017. aasta lõpus valmis raport „Ülevaade füüsilise erivajadusega üliõpilaste ligipääsust kõrgharidusele perioodil 2016-2017“, mille koostamiseks külastas EÜL liikmeskõrgkoole ning viis läbi intervjuud tugipersonali ja üliõpilasesindajatega. Eesmärgiks oli saada ülevaade kõrgkoolide füüsilisest ligipääsetavusest, ligipääsust infole ning õppe sisule.

Uuringu tulemusena peab tõdema, et kõrgkooliti on ligipääsu võimalused erivajadustega tudengitele ebaühtlased.

Dokumendiga on võimalik lähemalt tutvuda siin.

Leave a reply