Eesti Üliõpilaskondade Liit kutsub kandideerima EÜLi volikogu koosseisu!

Volikogu roll meie organisatsioonis:
Volikogu on EÜLi üldkoosoleku poolt valitud volinike koosolek, mis täidab vastavalt põhikirjale ning töökorrale nõuandvat ja täidesaatvat rolli. Volikogu koosneb 9 liikmest. 

Täiendatud 04.05.2020!

03.05.2020 toimunud volikogu koosolekul teatas volikogu liige Marge Vaikjärv oma tagasiastumisest (mandaadi lõppemisega 17.05.2020). Sellega seoses on vabanenud volikogu koosseisus veel üks koht ning oleme otsustanud pikendada volikogusse kandideerimise tähtaega kuni 09.05.2020 (k.a).

Kuna vabaneva kohaga kokku on nüüdsest kuus täidetavat positsiooni volikogus, siis vastavalt EÜL-i töökorrale kestab neist viie mandaat kaks aastat ning ühe mandaat üks aasta.

Täname kõiki liikmeid, kes on oma kandidaadid juba esitanud! 
Täiendavate kandidaatide osas saadame informatsiooni hiljemalt 10.05.2020 üldkoosolekule e-maili teel.  

Volikogu pädevuses on:

  • EÜLi eelarve kinnitamiseks esitamine üldkoosolekule;
  • EÜLi tegevuskava kinnitamiseks esitamine üldkoosolekule;
  • Poliitiliste seisukohtade ja kiireloomuliste otsuste vastuvõtmine;
  • Muude küsimuste otsustamine, mis seaduse või põhikirjaga ei ole antud teiste organite pädevusse.

Volikogu valimiste kord:
Volikogu liikmete kandidaate saavad üles seada üliõpilaskonnad, kes on EÜLi liikmed. Iga üliõpilaskond saab üles seada iga vaba positsiooni kohta ühe kandidaadi. 

Kandidaadi esitamiseks tuleb üliõpilaskonnal esitada kirjalik avaldus kandidaadi esitamise põhjendusega. Kandideerimisdokumendid tuleb esitada EÜLi e-mailile (eyl@eyl.ee). Kandideerimise ja kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 24.04.2020.

Avaldus peab sisaldama:

  • üliõpilaskonna esindaja nimi ja ametipositsioon;
  • esitatava tudengi nimi;
  • esitatava tudengi kinnitus, et ta on valmis volikogu liikmeks kandideerima;
  • väljavõte koosoleku protokollist või ärakiri vastavast otsusest.

Kasuks tuleb ka kandidaadi motivatsioonikiri.

Dokumendipõhi teatise koostamiseks volikogu kandidaadi esitamise kohta on allalaetav SIIT.

NB! Volikogu kandidaatidel lasub kohustus osaleda EÜLi XXI üldkoosolekul. Üldkoosolek toimub 17. mail video vahendusel.

Leave a reply