Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogusse kandideerimine on avatud!

Eesti Üliõpilaskondade Liit kutsub – kandideeri EÜL-i volikogusse! Täitmisel on:

  • Viis kaheaastase mandaadiga positsiooni
  • Üks üheaastase mandaadiga positsioon


Volikogu roll meie organisatsioonis:
Volikogu on EÜL-i üldkoosoleku poolt valitud volinike koosolek, mis täidab vastavalt põhikirjale ning töökorrale nõuandvat ja täidesaatvat rolli. Volikogu koosneb üheksast liikmest. Praegusest koosseisust jätkub mandaat Irisel, Martinil ja Stenil.

Volikogu pädevuses on:

  • EÜL-i eelarve kinnitamiseks esitamine üldkoosolekule;
  • EÜL-i tegevuskava kinnitamiseks esitamine üldkoosolekule;
  • Poliitiliste seisukohtade ja kiireloomuliste otsuste vastuvõtmine;
  • Muude küsimuste otsustamine, mis seaduse või põhikirjaga ei ole antud teiste organite pädevusse.

Volikogu liikmete kandidaate saavad üles seada üliõpilaskonnad, kes on EÜL-i täisliikmed. Iga üliõpilaskond saab üles seada iga vaba positsiooni kohta ühe kandidaadi.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada EÜL-i e-mailile (eyl@eyl.ee).
Kandidaadi esitamiseks tuleb üliõpilaskonnal esitada kirjalik avaldus kandidaadi esitamise põhjendusega.
Avaldus peab sisaldama:

  • üliõpilaskonna esindaja nimi ja ametipositsioon;
  • esitatava tudengi nimi;
  • esitatava tudengi kinnitus, et ta on valmis volikogu liikmeks kandideerima;
  • väljavõte koosoleku protokollist või ärakiri vastavast otsusest.

Kasuks tuleb ka kandidaadi motivatsioonikiri.

Kandideerimise ja kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 28. aprill kell 23.59. Dokumendipõhi teatise koostamiseks volikogu kandidaadi esitamise kohta on kättesaadav SIIT.

Kandidaadid avalikustatakse 30. aprillil EÜL-i koduleheküljel ning üldkoosoleku meililistis. Volikogu valimised toimuvad 16. mail üldkoosolekul. Kandidaatidel lasub kohustus üldkoosolekul osaleda.

Kivi kotti!

 

Leave a reply