Kokkuvõte Eesti Üliõpilaskondade Liidu ÜHVA projektist

Juulikuuga lõppes Eesti Üliõpilaskondade Liidu projekt „Üliõpilasesinduste huvikaitse võimekuse arendamine“ ehk ÜHVA, mida rahastas EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond ja vahendas Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Projekti eesmärgiks oli arendada Eesti ülikoolide üliõpilasesinduste võimekust, täitmaks oma põhilist eesmärki – esindada demokraatlikult ning läbipaistvalt üliõpilaste huve ja kaasata üliõpilasi kõrgkoolide otsustusprotsessidesse.

Projekti tulemusel arendati EÜL-i liikmesorganisatsioonide võimekust huvikaitse teostamisel ja tudengite kaasamisel. ÜHVA raames viis EÜL läbi koolituste programmi, mille jooksul omandasid tudengiesindajad teadmisi arengukava loomest organisatsioonis, kommunikatsioonist, strateegilisest planeerimisest, juhtimisest ja juhtimise üleandmisest, samuti poliitika eestvedamisest.

Projekti raames läbi viidud koolitusprogrammi ja võrgustikusisese kommunikatsiooniga suunati üliõpilasesinduste fookus huvikaitsele. Koolituste näol pakkus EÜL liikmetele oskuseid, millega oma organisatsioonis huvikaitse tegevusi arendada, ja võimalust kogemusi vahetada. Projekt võimaldas osalejatel omandada efektiivseks huvikaitseks vajalikke teadmisi. Olulisemad mõtted koolitustest koondasime kokku digitaalse juhisraamatu näol, mis on kõigile vabalt kättesaadav EÜL-i kodulehel.

Projekt omas olulist tähendust ja rolli ka Covid-19 pandeemia kontekstis, mille tõttu polnud üliõpilasesindajatel võimalik füüsiliselt koguneda ja kogemusi vahetada. Tänu projektile viisime läbi veebipõhise koolitusprogrammi, milles osaledes said esindajad võimaluse läbi Zoomi koguneda, mõtteid vahetada ja uusi teadmisi omandada. Kõikide koolituste võtmesõnaks oli väga elav arutelu – oli selgelt näha, et osalised olid teemadest huvitatud ja mõtlesid igati kaasa.
Projekti erinevates tegevustes osales kokku 196 erinevast soost ja vanuserühmast tudengit.

 

Leave a reply