Latest News

  • JUULI 30, 2018
  • 0
  EÜL Suveülikool tuleb taas!

  EÜL Suveülikool tuleb taas!

  EÜLi suvekool tuleb taas! Sel aastal koguneme Viljandimaal, kaunis Kopra talus. Suveülikooli teemaks on kaasav juhtimine ning osalejad saavad kasulikke teadmisi näiteks nii kriisilahendamise kui ka avaliku esinemise kohta. Kindlasti ei puudu suveülikoolist ka ühisarutelud EÜL-ile olulistel teemadel ega ka meeleolukas õhtune programm, et oma kolleegidega teiste koolide esindustest  lähemalt tuttavaks saada. AJAKAVA: I päev

  • JUULI 9, 2018
  • 0
  2018 II.kvartali kokkuvõte – Britt

  2018 II.kvartali kokkuvõte – Britt

  Kultuurikomisjon & Eurostudent 2. aprillil kutsus Riigikogu Kultuurikomisjon Eesti Üliõpilaskondade Liidu koos Rektorite Nõukogu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgharidusosakonnaga arutama sel aastal ilmunud Eurostudenti uuringu tulemuste üle. EÜL-i jaoks olid uuringus olulisteks teemadeks: tasuta kõrghariduse säilimine, mitmekesine õppijaskond ning nende vajadustega arvestamise olulisus (nii 30+ vanuses üliõpilased kui ka vene keelt emakeelena kõnelevad üliõpilased kõrghariduses),

  • JUULI 9, 2018
  • 0
  2018 II.kvartali kokkuvõte – Tambet

  2018 II.kvartali kokkuvõte – Tambet

  ESU Nordic Organizational Meeting  ja Board Meeting Aprilli esimese nädala lõpus leidis Stockholmis aset NOM ehk Põhja- ja Baltimaade üliõpilasliitude kohtumine mille kaheks juhtteemaks olid üliõpilasliikumise rahastuse ning ühiskondliku mõju küsimus. EÜLi esindasid NOMil juht ja asejuht ning EÜL kandis ette EÜLi rahastust puudutava ettekande. NOMil arutati ka Euroopa üliõpilasliidu üldkoosolekut (ESU BM) puudutavaid küsimusi.

  • JUULI 9, 2018
  • 0
  2018 II.kvartali kokkuvõte: avaliku poliitika ja ettevõtlusvaldkond

  2018 II.kvartali kokkuvõte: avaliku poliitika ja ettevõtlusvaldkond

  Avalik poliitika – Helena, Eva ja Kadri-Ann Kõrgharidusseaduse (KHS) eelnõu väljatöötamises osalemine ja KHS eelnõu kommenteerimine EÜLi juht Britt osales EÜLi esindajana komisjonis, mis tegeles KHSi eelnõu väljatöötamisega. Igaks koosolekuks saadeti materjalid, mis vajasid läbiarutamist, mistõttu avaliku poliitika valdkond tegeles antud materjalide läbi töötamise ja kommenteerimisega. Selle põhjal tekkis EÜLi poolne tagasiside, mida Britt EÜLi

  • JUUNI 25, 2018
  • 0
  Valminud on EÜLi platvorm Riigikogu valimisteks 2019.aastal

  Valminud on EÜLi platvorm Riigikogu valimisteks 2019.aastal

  10.juunil võeti Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekul vastu EÜLi platvorm Riigikogu valimisteks 2019.aastal. Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi. Seoses 2019. aasta kevadel toimuvate Riigikogu valimistega on EÜL kirja pannud ootused järgmise Riigikogu koosseisu tegevusele haridus- ja teadusvaldkonna suunal. Kuus teemavaldkonda,

  • JUUNI 14, 2018
  • 0
  Kandideeri EÜLi Suveülikooli vabatahtlikuks!

  Kandideeri EÜLi Suveülikooli vabatahtlikuks!

  Hea noor! Otsime Igal aastal toimuvale Eesti Üliõpilaskondade Liidu Suveülikooli teotahtelisi ja aktiivseid vabatahtlike! Suveülikooli eesmärgiks on harida üliõpilasesindajaid ning arutada suures ringis tudengite elu edendamise võimalusi ning murekohti. 2018.aasta suvel on meil lisaks Suveülikoolile au korraldada ka Baltimaade noorteorganisatsioonide kohtumist (BOM), kuhu tulevad kokku kolme riigi üliõpilasesindajad, et jagada parimaid praktikaid ja otsida lahendusi

  • JUUNI 6, 2018
  • 0
  Britt Järvet: õppijakesksus ei kajastu uues kõrgharidusseaduses piisavalt

  Britt Järvet: õppijakesksus ei kajastu uues kõrgharidusseaduses piisavalt

  Kuigi uus planeeritav Kõrgharidusseadus hõlmab muuhulgas ka häid arenguid just õppijakesksuse* poolest, siis on hirmutav plaan kirjutada üliõpilased ülikoolide strateegilistest otsustusprotsessidest välja. Tänasega (04.06) lõpeb uue Kõrgharidusseaduse eelnõu kooskõlastusring, kus planeeritakse muuhulgas ka mitmeid arendusi, mis on üliõpilaste seisukohalt kasulikud. Kõrgharidusseaduse uuenduste teemal kirjutas ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgharidusosakonna juhataja Margus Haidak arvamusartiklis “Üliõpilase õigused

  • MAI 7, 2018
  • 0
  ESU võttis vastu resolutsiooni tasuta kõrghariduse jätkusuutlikkuse toetuseks Eestis

  ESU võttis vastu resolutsiooni tasuta kõrghariduse jätkusuutlikkuse toetuseks Eestis

  Euroopa Üliõpilasliit (ESU) ja Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) kutsuvad Eesti Vabariigi Valitsust üles kindlustama avalikule kõrgharidusele piisav rahastamine, et tagada kvaliteetsele haridusele ulatuslik ligipääs. Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon on liigitanud Eesti kõrgharidussüsteemi surve all olevaks süsteemiks ja märkinud, et alates 2008. aastast on riiklik rahastamine vähenenud umbes 20%. Riiklike vahendite jätkuv langus tegelikus vääringus on tekitanud

  • APRILL 26, 2018
  • 0
  Euroopa Üliõpilasliidu asepresidendiks valiti Katrina Koppel

  Euroopa Üliõpilasliidu asepresidendiks valiti Katrina Koppel

  25.aprillil sai Sloveenias, Bledis alguse Euroopa Üliõpilasliidu (ESU) 74. üldkoosolek. Üldkoosoleku kõige olulisem osa oli ESU uue juhatuse valimine. ESU asepresidendi kohale osutus valituks Katrina Koppel, Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) endine aseesiisik, mida EÜL peab suureks tunnustuseks tervele Eesti üliõpilasliikumisele. ESU üldkoosolekule eelnes möödunud pühapäeval alguse saanud seminar, kus arutati üliõpilasliikumise mõju ja selle suurendamise

  • APRILL 14, 2018
  • 0
  Eesti Üliõpilaskondade Liidu kriitika riigi 2018-2021 eelarve strateegia osas

  Eesti Üliõpilaskondade Liidu kriitika riigi 2018-2021 eelarve strateegia osas

  MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit 14.04.2018 Eesti Üliõpilaskondade Liidu kriitika riigieelarve 2018-2021 strateegiale   Eesti Üliõpilaskondade Liit väljendab meelehärmi riigi eelarvestrateegia 2018-2021 osas. Kuigi on tervitatav, et Vabariigi Valitsuse prioriteetide seas on planeeritud teadus- ja arendustegevuse vahendite suurendamine ning doktoranditoetuse tõus, siis on kõrgharidusvaldkond tervikuna jäänud äärmiselt tahaplaanile. Valitsus on pikemaajaliseks eesmärgiks seadnud erasektori TA kulude