Latest News

  • MäRTS 18, 2019
  • 0
  Üliõpilased kogunevad kõrghariduse toetuseks Stenbocki ees

  Üliõpilased kogunevad kõrghariduse toetuseks Stenbocki ees

  MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit Pressiteade 18.03.2019 Sel kolmapäeval, 20.märtsil kell 12:00, kogunevad üliõpilased ja kõrghariduse tuleviku üle muret tundjad Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) eestvedamisel Stenbocki maja (Rahukohtu 3) ette rahumeelsele aktsioonile, et tuletada otsutajatele meelde Eesti kõrgharidusmaastiku kolme suurimat puudujääki, millele üliõpilased ootavad tulevaselt valitsuselt lahendusi. Juba 2015. aastal tõstatas Eesti Üliõpilaskondade Liidu tollane aseesiisik

  • MäRTS 12, 2019
  • 0
  Kutse aktsioonile: ühiselt kõrghariduse tuleviku nimel!

  Kutse aktsioonile: ühiselt kõrghariduse tuleviku nimel!

  Eesti Üliõpilaskondade Liit kutsub kõiki tudengeid ühiselt seisma selle eest, et tulevases koalitsioonilepingus oleks esindatud ka üliõpilaste huvid. Juba 2015. aastal tõstatasime kolm kõige valusamat puudujääki Eesti kõrgharidussüsteemis, mille puhul peame tõdema, et need on aktuaalsed ka 2019. aastal: kõrgharidus on alarahastatud, sotsiaalsete garantiide ja õppelaenusüsteem on tudengivaenulik ning doktoranditoetus ei küündi siiani määrani, mis

  • MäRTS 7, 2019
  • 0
  Katrina Koppel kandideerib Euroopa tudengiühenduse presidendiks

  Katrina Koppel kandideerib Euroopa tudengiühenduse presidendiks

  Katrina Koppel (EÜLi aseesiisik aastatel 2015-2017) on alates 1.07.2018 juhtinud EÜLi katusorganisatsiooni European Students’ Union-i (ESU) asepresidendina, kuid sellel aastal võttis ta vastu väljakutse kandideerida ESU presidendiks. Meil on siiralt hea meel ning toetame teda igakülgselt sellel teekonnal! Katrina Koppelit ilmestavad järgmised sõnad: julge, otsekohene, professionaalne, õiglane ja lojaalne. Tema üliõpilasaktivismi teekond algas Tallinna Ülikoolis,

  • MäRTS 4, 2019
  • 0
  Avatud on kandideerimine Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatusse perioodiks 2019/2021

  Avatud on kandideerimine Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatusse perioodiks 2019/2021

  Eesti Üliõpilaskondade Liit ootab kandideerima EÜLi 2019/2021 aasta juhatusse järgmistele ametikohtadele: juht asejuht Tööperiood: 01.07.2019 – 30.06.2021 Kandideerida võib korraga mõlemale ametikohale. Juhatuse ülesanded: üliõpilaste esindamine suhtluses riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil (sh Euroopa Üliõpilasliidus), lähtudes EÜL volikogu ja üldkoosoleku poolt kinnitatud seisukohtadest; EÜLi tegevuste strateegiline planeerimine ja juhtimine, sh EÜLi eelarve ja tegevuskava koostamine, järgimine

  • MäRTS 4, 2019
  • 0
  Avatud on kandideerimine Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogu koosseisu

  Avatud on kandideerimine Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogu koosseisu

  Eesti Üliõpilaskondade Liit ootab kandideerima EÜLi volikogu koosseisu. Kandideerida on võimalik nii 1-aastase kui ka 2-aastase mandaadiga volikogu liikme kohale. Selline protseduurika on sisse viidud, et luua roteeruv volikogu. Volikogu roll organisatsioonis: Volikogu  on EÜL-i liikmete  poolt ja nende seast  valitud 9-liikmeline volinike  koosolek, mis täidab põhikirjaga ning töökorraga määratud ulatuses üldkoosoleku ülesandeid. Volikogu pädevuses

  • VEEBRUAR 25, 2019
  • 0
  Kaartide tootmisperiood võib ajutiselt pikeneda

  Kaartide tootmisperiood võib ajutiselt pikeneda

  Head kliendid ja koostööpartnerid, Eesti Üliõpilaskondade Liit annab teada, et sel ja järgmisel nädalal (25.02 -10.03) võib Minu Kool süsteemi kaudu tellitavate kaartide tootmisprotsessis esineda tõrkeid, seoses meie koostööpartneri vahetumisega. Sellest tingituna võib ajutiselt pikeneda kaartide tarnimisperiood. Teeme siiski omalt poolt kõik, et võimalikke tõrkeid antud perioodil vältida. Täname teid mõistva suhtumise eest ja vabandame

  • VEEBRUAR 20, 2019
  • 0
  Kõrgharidusseaduse vastuvõtmine

  Kõrgharidusseaduse vastuvõtmine

  Täna, teaduse toetuspäeval, toimus Riigikogus Kõrgharidusseaduse ja ülikoolide seaduste III lugemine, mille kahe punktiga keerati tudengitele tõsine käkk. Esmalt luuakse avalik-õiguslikesse ülikoolidesse strateegilised nõukogud, kes hakkavad vastutama ülikooli arengu ja seatud eesmärkide saavutamise eest (sama mudel toimib juba Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis). Viieaastase mandaadiga nõukogu vastutusalasse hakkaksid kuuluma nii ülikooli põhikirja (v.a TLÜs, kus on nõukogul

  • VEEBRUAR 14, 2019
  • 0
  Eesti kõige nooruslikum turundusseminar KAMA3 kutsub kandideerima!

  Eesti kõige nooruslikum turundusseminar KAMA3 kutsub kandideerima!

  On alanud kandideerimine Eesti kõige nooruslikumale turundusseminarile KAMA3  ehk Koolitus Arenevatele Marketing Agentidele, kuhu on oodatud kõik gümnaasiumi ja ülikooli õpilased ning eriti just aktiivsed Eesti Üliõpilaskondade Liidu liikmed. Seminaridel saavad noored omandada uusi teadmisi turunduses, disainis, fototöötluses, tootearenduses, reklaamitöös ja trükikunstis ning seejärel praktiseeritakse oma teadmisi ja õpitut praktilistes ülesannetes. Viiel järjestikusel laupäeval, ajavahemikus 23. märts kuni 21.

  • VEEBRUAR 4, 2019
  • 0
  Eesti Üliõpilaskondade Liidu poolt väljastatav personalikaart on saanud uue välimuse

  Eesti Üliõpilaskondade Liidu poolt väljastatav personalikaart on saanud uue välimuse

  Eesti Üliõpilaskondade Liit 04.02.2019 Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) teatab, et alates 04.02.2019 seisuga on EÜL kinnitanud kaarditootele “Personal” ja “Külaline” uue kujunduse. Uue kujundusega kaarte hakatakse väljastama veebruarikuu jooksul. Uue kujunduse rakendumine ei mõjuta varasemalt väljastatud personalikaartide kehtivust. Tulenevalt faktist, et personalikaardi kehtivusaeg on viis aastat, kehtivad uue kinnitatud kujunduse ja varasemalt kehtinud kujundusega kaardid

  • JAANUAR 28, 2019
  • 0
  Valminud on “Kaasav organisatsioon” juhendmaterjal

  Valminud on “Kaasav organisatsioon” juhendmaterjal

  Eesti Üliõpilaskondade Liit on valmis saanud “Kaasav organisatsioon” juhendmaterjali, mis annab aimu, kuidas organisatsioon saab enda ligipääsetavust arendada ja muutuda kaasavaks organisatsiooniks, kes arvestab erinevate inimrühmade vajadusi osalemaks organisatsiooni töös. Ligipääsetavus tähendab füüsilist ligipääsetavust ja universaalse disaini põhimõtetega arvestamist füüsilise keskkonna kujundamisel, kuid ka organisatsiooni kommunikatsiooni, teenuste ja ürituste puhul teadlikku ligipääsetavuse printsiipidega arvestamist. See