Latest News

  • JUUNI 14, 2018
  • 0
  Kandideeri EÜLi Suveülikooli vabatahtlikuks!

  Kandideeri EÜLi Suveülikooli vabatahtlikuks!

  Hea noor! Otsime Igal aastal toimuvale Eesti Üliõpilaskondade Liidu Suveülikooli teotahtelisi ja aktiivseid vabatahtlike! Suveülikooli eesmärgiks on harida üliõpilasesindajaid ning arutada suures ringis tudengite elu edendamise võimalusi ning murekohti. 2018.aasta suvel on meil lisaks Suveülikoolile au korraldada ka Baltimaade noorteorganisatsioonide kohtumist (BOM), kuhu tulevad kokku kolme riigi üliõpilasesindajad, et jagada parimaid praktikaid ja otsida lahendusi

  • JUUNI 6, 2018
  • 0
  Britt Järvet: õppijakesksus ei kajastu uues kõrgharidusseaduses piisavalt

  Britt Järvet: õppijakesksus ei kajastu uues kõrgharidusseaduses piisavalt

  Kuigi uus planeeritav Kõrgharidusseadus hõlmab muuhulgas ka häid arenguid just õppijakesksuse* poolest, siis on hirmutav plaan kirjutada üliõpilased ülikoolide strateegilistest otsustusprotsessidest välja. Tänasega (04.06) lõpeb uue Kõrgharidusseaduse eelnõu kooskõlastusring, kus planeeritakse muuhulgas ka mitmeid arendusi, mis on üliõpilaste seisukohalt kasulikud. Kõrgharidusseaduse uuenduste teemal kirjutas ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgharidusosakonna juhataja Margus Haidak arvamusartiklis “Üliõpilase õigused

  • MAI 7, 2018
  • 0
  ESU võttis vastu resolutsiooni tasuta kõrghariduse jätkusuutlikkuse toetuseks Eestis

  ESU võttis vastu resolutsiooni tasuta kõrghariduse jätkusuutlikkuse toetuseks Eestis

  Euroopa Üliõpilasliit (ESU) ja Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) kutsuvad Eesti Vabariigi Valitsust üles kindlustama avalikule kõrgharidusele piisav rahastamine, et tagada kvaliteetsele haridusele ulatuslik ligipääs. Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon on liigitanud Eesti kõrgharidussüsteemi surve all olevaks süsteemiks ja märkinud, et alates 2008. aastast on riiklik rahastamine vähenenud umbes 20%. Riiklike vahendite jätkuv langus tegelikus vääringus on tekitanud

  • APRILL 26, 2018
  • 0
  Euroopa Üliõpilasliidu asepresidendiks valiti Katrina Koppel

  Euroopa Üliõpilasliidu asepresidendiks valiti Katrina Koppel

  25.aprillil sai Sloveenias, Bledis alguse Euroopa Üliõpilasliidu (ESU) 74. üldkoosolek. Üldkoosoleku kõige olulisem osa oli ESU uue juhatuse valimine. ESU asepresidendi kohale osutus valituks Katrina Koppel, Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) endine aseesiisik, mida EÜL peab suureks tunnustuseks tervele Eesti üliõpilasliikumisele. ESU üldkoosolekule eelnes möödunud pühapäeval alguse saanud seminar, kus arutati üliõpilasliikumise mõju ja selle suurendamise

  • APRILL 14, 2018
  • 0
  Eesti Üliõpilaskondade Liidu kriitika riigi 2018-2021 eelarve strateegia osas

  Eesti Üliõpilaskondade Liidu kriitika riigi 2018-2021 eelarve strateegia osas

  MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit 14.04.2018 Eesti Üliõpilaskondade Liidu kriitika riigieelarve 2018-2021 strateegiale   Eesti Üliõpilaskondade Liit väljendab meelehärmi riigi eelarvestrateegia 2018-2021 osas. Kuigi on tervitatav, et Vabariigi Valitsuse prioriteetide seas on planeeritud teadus- ja arendustegevuse vahendite suurendamine ning doktoranditoetuse tõus, siis on kõrgharidusvaldkond tervikuna jäänud äärmiselt tahaplaanile. Valitsus on pikemaajaliseks eesmärgiks seadnud erasektori TA kulude

  • MäRTS 29, 2018
  • 0
  2018 I.kvartali kokkuvõte – Britt

  2018 I.kvartali kokkuvõte – Britt

  Kolme kuu vältel on olnud väga erinevat laadi tööd – nii bürokraatlikke, ettevalmistavaid, analüüsivaid, organiseerimist ning kiirreageerimist nõudvaid toimetusi. Sellesse perioodi jääb veel mitmeid kohtumisi ja tagasisidestamisi, mis parema struktureerituse eesmärgil aruandes ei kajastu. Tasuta kõrghariduse häirekellad Vaieldamatult kõige elavamaks perioodiks oli märtsikuu algus, mil Rektorite Nõukogu avaldas soovi liikuda tagasi tasulise kõrghariduskorralduse juurde. Proovisime

  • MäRTS 29, 2018
  • 0
  2018 I.kvartali kokkuvõte – Tambet

  2018 I.kvartali kokkuvõte – Tambet

  Töökalt alanud aasta Jaanuari esimeses pooles osalesin koos Helena ja Brittiga Rahvusvaheliste tudengite uuringu esialgse verisooni tagasisidestamise ja täiendamise protsessis. Samuti toimus jaanuari alguses kohtumine E3-ga, kus arutasime võimalikku ühisosa 2019. aasta riigikogu valimiste platvormi sisendis. Otsustasime, et E3 leiab koostöös vähemalt ühe platvormi punkti, mida saab ühiselt tutvustada. Baasseminar “Üliõpilaskondade esinduskogude valimised” Jaanuari lõpus, täpsemalt

  • MäRTS 29, 2018
  • 0
  2018 I.kvartali kokkuvõte: avaliku poliitika ja ettevõtlusvaldkond

  2018 I.kvartali kokkuvõte: avaliku poliitika ja ettevõtlusvaldkond

  Avalik poliitika – Renate, Helena ja Kadri-Ann Renate: Jaanuaris suurendati minu töökoormust täiskoormuseni – seda kõike selleks, et saaksin pühenduda 35nda European Students’ Conventioni projektijuhina maksimaalselt konverentsi ettevalmistustele. Konverents kandis pealkirja “Inclusive Student Movement” ja keskendus rahvusvaheliste üliõpilaste heaolule ühiskonnas ja üliõpilasliikumises. EÜL-ile langes au korraldada ESC-d kui Euroopa Üliõpilasesinduse traditsioonilistest sündmust esmakordselt, seda suurem

  • MäRTS 17, 2018
  • 0
  Euroopa üliõpilased otsisid lahendusi rahvusvaheliste tudengite kaasamiseks

  Euroopa üliõpilased otsisid lahendusi rahvusvaheliste tudengite kaasamiseks

  13.-17. märtsil leidis TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory aset rahvusvaheline üliõpilaste konverents European Students’ Convention. Sündmuse peakorraldaja oli Eesti Üliõpilaskondade Liit. Konverentsi fookuses oli rahvusvaheliste üliõpilaste turvalisus ja heaolu ühiskonnas ning nende kaasatus üliõpilasliikumisse. European Students’ Convention (ESC) on Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) katuseorganisatsiooni, Euroopa Üliõpilasliidu (ESU), traditsiooniline sündmus, mis toimub kaks korda aastas. ESC

  • MäRTS 13, 2018
  • 0
  Rahvusvaheline üliõpilaste konverents European Students’ Convention toimub 13.-17. märtsil Tallinnas

  Rahvusvaheline üliõpilaste konverents European Students’ Convention toimub 13.-17. märtsil Tallinnas

  Rahvusvaheline üliõpilaste konverents European Students’ Convention toimub 13.-17. märtsil Tallinnas, TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory. 2018. aasta märtsis toimuva ESC korraldus on seatud Eesti Üliõpilaskondade Liidu ülesandeks. Sündmust tuleb 14.märtsil kell 9:30 avama Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas. European Students’ Convention (ESC) on Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) katuseorganisatsiooni, Euroopa Üliõpilasliidu (ESU), traditsiooniline sündmus, mis toimub