Uudised & pressiteated

  • JUULI 30, 2018
  • 0
  EÜL Suveülikool tuleb taas!

  EÜL Suveülikool tuleb taas!

  EÜLi suvekool tuleb taas! Sel aastal koguneme Viljandimaal, kaunis Kopra talus. Suveülikooli teemaks on kaasav juhtimine ning osalejad saavad kasulikke teadmisi näiteks nii kriisilahendamise kui ka…

  Loe edasi
  • JUULI 9, 2018
  • 0
  2018 II.kvartali kokkuvõte – Britt

  2018 II.kvartali kokkuvõte – Britt

  Kultuurikomisjon & Eurostudent 2. aprillil kutsus Riigikogu Kultuurikomisjon Eesti Üliõpilaskondade Liidu koos Rektorite Nõukogu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgharidusosakonnaga arutama…

  Loe edasi

EÜLi seisukohad

Kiirelt leitav

 • Tudengile elukohainfo

  Elamispinna leidmine oleneb kõrgkooli linnast ja üliõpilasküla võimalustest. Üldjuhul jäävad üliõpilaste korterite üürihinnad 100-510 euro piiridesse

 • Toetused

  Tudengitel on võimalus taotleda toetusi, stipendiume ja õppelaenu vastavalt õppetasemele, -koormusele ja -edukusele

 • EÜLi personal

  EÜLi personali hulka kuulub juhatus ja seitse töötajat. Lisaks panustavad EÜLi töösse üld-, voli- ja nõukogu, vilistlased ja järelvalvekomisjon.

 • EÜLi juhtimine

  EÜLi kõrgeim otsustuskogu on 4-6 korda aastas kogunev üldkoosolek, kus liikmesüliõpilaskonnad on esindatud vastavalt tudengite arvule. Üldkogu valib EÜLi juhatuse, kes vastutavad organisatsiooni käekäigu eest.

 • Liikmed

  EÜLi liikmed suunavad Eesti tudengkonna arengut. Meie liikmeks saab olla iga kõrgkool, mis täitab liikmeks hakkamise tingimusi.

 • Pressiinfo

  EÜL on üliõpilaste häälekandja ning võtab sõna tudengkonnale olulistel teemadel meedia vahendusel.

Hoia pilk peal!

Liikmed