EÜL - üliõpilaste ühine jõud Tutvu meie seisukohtadega, mis esindavad Eesti tudengkonda Loe pikemalt EÜL - üliõpilaste ühine jõud Tutvu meie seisukohtadega, mis esindavad Eesti tudengkonda Loe pikemalt

Uudised & pressiteated

EÜLi seisukohad

Kiirelt leitav

 • Avalda arvamust, üliõpilane!

  EÜL-ile on oluline, et tudengite hääl meieni jõuaks. Selleks oleme loonud ankeedi, et anda igaühele tudengkonnast võimalus sisendteemasid pakkuda.

 • Toetused

  Tudengitel on võimalus taotleda toetusi, stipendiume ja õppelaenu vastavalt õppetasemele, -koormusele ja -edukusele

 • EÜL-i personal

  EÜL-i personali hulka kuulub juhatus ja kuus töötajat. Lisaks panustavad EÜL-i töösse üldkoosolek, volikogu ja nõukogu, vilistlased ja järelevalvekomisjon.

 • EÜL-i juhtimine

  EÜL-i kõrgeim otsustuskogu on kaks korda aastas kogunev üldkoosolek, kus liikmesüliõpilaskonnad on esindatud vastavalt tudengite arvule. Üldkoosolek valib EÜL-i juhatuse, kes vastutab organisatsiooni käekäigu eest.

 • Liikmed

  EÜL-i liikmed suunavad Eesti tudengkonna arengut. Meie liikmeks saab olla iga kõrgkool, mis täitab liikmeks hakkamise tingimusi.

 • Pressiinfo

  EÜL on üliõpilaste häälekandja ning võtab sõna tudengkonnale olulistel teemadel meedia vahendusel.

 • Järelevalvekomisjon

  Järelevalvekomisjoni ülesandeks on jälgida, et EÜL-i tegevus on vastavuses alusdokumentide, seadusandluse ja hea tavaga. Meie järelevalvekomisjoniga saab ühendust võtta aadressil jarelevalve@eyl.ee.

Hoia pilk peal!

Liikmed